• Tipăriți
  • Preferințe

Raport de durabilitate 2014

Luigi Lavazza S.p.A

Obiectivele documentului

Aceasta este prima ediție a Raportului de Durabilitate, care va fi de acum înainte un exercițiu anual. Obiectivul acestui document este de a oferi un cadru sistematic pentru inițiativele de responsabilitate și raportare ale companiei. Mai exact, Raportul este instrumentul principal pentru gestionare și raportare în inițiative de durabilitate economică, de mediu și socială.


Povestea noastră este povestea unei familii și a unei afaceri. Este o poveste tipic italiană, și totuși una unică, deoarece provine din viziunea lui Luigi Lavazza: un pionier care a crezut în îmbunătățirea constantă și inovare, în urmă cu 120 de ani.

Sunt câteva reguli pe care trebuie să le urmăm, deoarece sunt stabilite prin legi și regulamente; reguli care sunt obligatorii pentru toți cetățenii și toate întreprinderile. Dar există, de asemenea, reguli nescrise, dictate de etica, educația noastră, sensibilitatea noastră morală și umanitatea; reguli pe care le aplicăm și respectăm din alegerea noastră, fără obligație. Aceasta este o viziune care a fost transmisă prin intermediul a patru generații ale familiei Lavazza, păstrându-se în același timp ritmul cu schimbările istorice și economice majore ale fiecărei epoci. Este o viziune care ne-a permis să trasformăm conștientizarea etică într-o strategie de afaceri pentru durabilitatea economicp, de mediu și socială.

Creativitatea italiană ne-a inspirit întotdeauna în a inventa, dar acum ochii noștrii sunt setați spre un nou orizont: lumea. Internaționalizarea este provocarea cu care ne confruntăm acum. Și este una care va necesita creșterea angajamentului, pentru a asigura puterea financiară și abordarea de perspectivă care acum, mai mult ca oricând, sunt o condiție preliminară pentru orice companie.

2015 este un an special pentru compania noastră, plin de evenimente importante:
deoarece sărbătorim primii 120 de ani în afacere,
și suntem implicați în Expo 2015
Cafeaua Oficială a Pavilionului Italian.

Aceste ocazii vor adeveri cum familia și valorile afacerii sunt încă vii și sincere și cum sunt trasformate în obiective și rezultate, prin acest Raport de Durabilitate, pe care vrem să le împărtășim cu toți cei care fac parte din lumea Lavazza sau vor să ne cunoască mai bine.

Probabil doar pentru că ei s-au bucurat de una din cele 17 miliarde de cești de expresso italian Lavazza servit în întreaga lume în fiecare an.


Alberto Lavazza

Chairman, Luigi Lavazza S.p.A.

Raport de durabilitate 2014

Calea noastră de durabilitate se bazează pe o abordare strategică concepută să creeze valoare și să crească avantajul nostru competitiv. Este o viziune în care familia a crezut întotdeauna, deoarece reflectă principiile de bază din spatele abordării noastre antreprenoriale.

La Lavazza, angajamentul pentru durabilitate este o valoare intrinsecă, care nu este pur și simplu dicatată de piață, dar răspunde unei nevoie de a crea valoare adăugată prin intermediul lanțului de aprovizionare: este o forță conducătoare spre o îmbunătățire continuă.
Acest Raport de Durabilitate este un instrument crucial pentru a oferi tuturor beneficiarilor o imagine transparentă asupra performanțelor sociale, de mediu și economice. Pe plan intern, toate unitățile de afaceri au promovat valorile companiei prin răspândirea viziunii noastre în rândul personalului.

Astăzi, importanța durabilității este recunoscută în toate domeniile afacerii.
Aceasta este un rezultat important, deoarece este efectul construirii
unei legături între beneficiari, management și angajați,
pe baza cărora o companie cu adevărat durabilă este creată.

Pe plan extern, abordarea noastră se exprimă prin modalitatea în care ne tratăm beneficiarii cu care împărtășim principile de etică, într-un ciclu virtuos care genereză mai multă valoare pentru toată lumea. Într-adevăr, valoarea brandului nostru este, de asemenea, fondată pe modul corect și responsabil de operare Lavazza.

Provocarea pentru anul 2015 este de a intensifica și mai mult angajamentul nostru în durabilitate ca motor al inovației. Următorul deceniu va fi absolut crucial, deoarece nu poate exista o creștere reală dacă nu este responsabilă și durabilă – nu doar pentru companii, dar pentru noi toți.


Antonio Baravalle

Director Executiv, Luigi Lavazza S.p.A.