• Tipăriți
  • Preferințe

CODUL DE ETICĂ

Descărcați Codul de Etică Lavazza

Grupul Lavazza a fost întotdeauna angajat să respecte întreaga legislaţie aplicabilă diferitelor unități de afaceri, în convingerea fermă că modul în care o afacere este condusă este la fel de important ca profiturile obţinute și că nimeni nu ar trebui să funcționeze în ipoteza falsă că obiectivele lor de afaceri sunt mai importante decât standardele legale și etice.

 

Descarcă Codul de Etică Lavazza

Descarcă Codul de Conduită al Furnizorului

Pe baza acestor principii, Grupul Lavazza se angajează să corecteze conduita imparțială.
Toate relațiile comerciale și de afaceri trebuie să fie caracterizate prin integritate și loialitate, și structurate pe baza negocierilor corecte, transparente. Acestea trebuie sa fie realizate în lipsa unui conflict între valorile corporative și valorile personale, cu respectarea valorilor fundamentale ale Grupului.