• Tipăriți
  • Preferințe

INFORMATION ON PERSONAL DATA

Legislative Decree No. 196 of 30 June 2003

INFORMATII DATE PERSONALE
Conform prevederilor din Art. 13 din Codul privind protecţia datelor italiene, Decretul Legislativ Nr. 196 din 30 iunie 2003,
LUIGI LAVAZZA S.p.A. informează că orice date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră vor fi utilizate în conformitate cu legislația menționată mai sus, în funcţie de următoarele criterii:

1) Scopul Colectării Datelor, utilizarea și conservarea datelor cu caracter personal vor fi efectuate în urmatoarele scopuri:
* concursuri cu premii;
* înscrierea în comunitățile de utilizatori, promovate de Lavazza pe website-uri;
* analiza de marketing a pieței (cu consimțământul subiectului);
* prelucrarea datelor în scopuri statistice (cu consimțământul subiectului);
* transmiterea materialelor publicitare Lavazza prin poștă, de newsletter, alte inițiative comerciale de comunicare și promovare, de asemenea prin poșta electronică, pe telefonul mobil sau prin Mms (Multimedia Messaging Service) sau SMS (Short Message Service) (cu consimțământul subiectului);
* relație contractuală și comercială;
* pentru orice alte scopuri, cu acordul persoanei în cauza.
2) Utilizarea, prelucrarea și conservare a datelor:
Datele Dvs vor fi prelucrate folosind instrumente adecvate pentru a proteja securitatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal și accesul va fi fie manual sau prin mijloace electronice sau care folosesc memoria automată.
Manipularea datelor cu caracter personal va cuprinde toate operațiunile așa cum este indicat în lege, și necesar la modificarea datelor cu caracter personal, inclusiv la comunicarea părților, așa cum este menționat la paragraful 4.
Anumite detalii pot fi subiectul transmisiei prin rețelele de telecomunicare, fie utilizând o rețea locală protejată sau prin internet.
În ceea ce privește aceasta din urmă, datele vor fi supuse măsurilor de securitate standard asigurate de rețea.
Datele vor fi procesate de către angajați ai Lavazza și/sau companii autorizate de Lavazza pentru procesarea și conservarea datelor.
Tot personalul va fi identificat în mod corespunzător, instruit, și conștient de restricțiile impuse de Decretul legislativ nr 196/2003.
3) Furnizarea datelor cu caracter personal
Prezentarea datelor cu caracter personal nu este obligatorie.
Cu toate acestea, poate fi necesar pentru realizarea scopurilor menționate mai sus (managementul concursurilor cu premii; deschiderea relațiilor comerciale si contractuale; etc.).
În acest caz, fără furnizarea de date cu caracter necesar, urmărirea scopurilor menționate mai sus nu va fi posibilă.
4) Comunicarea datelor cu caracter personal
Datele personale nu vor fi comunicate sau transmise la terțe persoane, cu excepția comunicării între companiile din cadrul grupului Lavazza, precum si la alte companii principale, care sunt autorizate de Lavazza pentru urmărirea scopurilor așa cum este indicat la paragraful 1.
5) Deținătorul detaliilor
Deținătorul oficial al detaliilor cu caracter personal este Luigi Lavazza S.p.A., cu sediul legal în via Bologna 32, Torino, în persoana reprezentantului său legal temporar.
6) Drepturile părților interesate
Aveți dreptul sa va exercitați drepturile în ceea ce privește utilizarea datelor cu caracter personal în conformitate cu art.7 din Decretul legislativ nr 196/2003, al cărui text este reprodus mai jos. Art. 7 (Dreptul de acces la date cu caracter personal și a altor drepturi)
1. Persoana în cauza are dreptul de a obține confirmarea dacă datele cu caracter personal care îl/o privesc există sau nu - chiar dacă acestea e posibil să nu fi fost încă înregistrate - și să îi fie comunicate într-o forma ușor de înțeles.
2. Persoana în cauză are dreptul de a obține informații cu privire la:

  • a. originea datelor sale personale;
  • b. scopurile și metodele de prelucrare a acestora;
  • c. logica aplicării în cazul prelucrării efectuându-se cu instrumente electronice;
  • d. datele de identificare ale titularului, ale celor responsabili și reprezentanții desemnați conform art.5, alineatul 2;
  • e. persoanele sau categoriile de persoane ale căror date pot fi distribuite sau care pot deveni conștienți de aceasta în calitatea lor de reprezentanți desemnați în orice zonă a țării, ofițeri sau persoane desemnate.

3. Persoana în cauza are dreptul de a obține:

  • a. actualizări, corecturi sau, acolo unde este cazul, adăugiri la date;
  • b. ștergerea, blocarea sau transformarea într-o forma anonimă de date care au fost prelucrate în mod ilegal, inclusiv date care nu trebuie să fie păstrate în scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate ulterior;
  • c. o declarație că operațiunile prevăzute la literele a) si b) de mai sus s-au făcut cunoscute, chiar și cu privire la conținutul lor, acelor oameni cărora datele au fost comunicate sau distribuite, cu excepţia cazului în care se constată conformitatea cu aceasta să fie imposibilă sau presupune utilizarea unor mijloace care sunt în mod evident disproporționate în raport cu dreptul de a fi protejate.

4. Persoana în cauză are dreptul de a se opune, în întregime sau în parte:

  • a. pentru motive legitime, la prelucrarea datelor cu caracter personal în ceea ce o privește, chiar dacă pot fi relevante pentru obiectivele de colectare a datelor, prelucrarea datelor cu caracter personal în scop de publicitate sau materiale de vânzare directă sau prin efectuarea de cercetare de piață sau de comunicații comerciale .

7) Termeni și condiții
Orice acțiuni și activități care implică includerea sau trimiterea la oricare dintre următoarele materiale pe pagini web sau orice alte contexte interactive oferite de Lavazza sunt absolut interzise.
Dacă au fost văzute, aceasta poate provoca statutului Dvs de membru să fie anulat imediat și/sau postările sau fotografiile Dvs să fie șterse.
* Materiale pornografice si sexuale obscene
* Materiale care încalcă drepturile de autor, în special piraterie software, fișiere de muzica, fotografii, clipuri video sau text protejat prin drepturile de autor
* Materiale jignitoare sau calomnioase la orice persoană, inclusiv expresii ale fanatismului, rasism, ură, lipsă de respect sau amenințări
* Materiale care promovează sau furnizează informații care conțin instrucțiuni despre activități ilegale sau activități care pot provoca rău altora
* Software, informații sau orice alt material care conține viruși sau componente dăunătoare
* Materiale necorespunzătoare pentru copii sub vârsta de 18 ani
* Publicitate sau sponsorizări neplătite
* Materiale sau activități care încalcă sau incită la încălcarea oricărei dispoziții de drept sau regulament care vizează protejarea persoanelor fizice sau o normă legitimă aplicată de către autoritatea publică.
Deși neavând nicio obligație de a verifica conținutul aflat în paginile sale web, Lavazza își rezerva dreptul de a le modifica în orice moment si fără o notificare prealabilă.
Aceasta este pentru a asigura conformitatea termenilor și condițiilor în care este utilizat serviciul, pentru a detecta orice încălcare, chiar numai presupusă, a drepturilor terților, responsabilitatea utilizatorilor urmăriți de reclamațiile făcute de asemenea de alte persoane fizice și dreptul de a lua orice măsuri sunt necesare, inclusiv orice suspendare sau întrerupere a serviciului.
Dacă Lavazza ar descoperi orice lucru care ar putea fi considerat o infracțiune, aceasta va informa autoritățile competente.
Membrii Lavazza vor trebui să semneze o licență de utilizare gratuită și scutită de redevență, de a copia, schimba, transmite şi distribui către public orice pagini web cărora le-au fost trimise pentru singurul fapt de a găzdui conținutul publicat de către utilizatori și de a găzdui marketingul și campaniile promoționale. Conținutul va rămâne în proprietatea utilizatorului, care are drepturi depline de a şterge sau de a dispune de aceasta în orice moment.

 

RĂSPUNDEREA PENTRU CONȚINUT
Lavazza nu este sub nici o formă răspunzătoare pentru conținutul și opiniile găsite pe paginile membrilor săi.
La înregistrare, utilizatorii recunosc propria răspundere exclusiv pentru tot ce pot include în site-ul Lavazza, care nu este răspunzătoare pentru comportamentului membrilor care încalcă termenii și condițiile serviciului.
Lavazza apreciază colaborarea cu oricine dorește să raporteze orice încălcare a condițiilor de utilizare a serviciului comunitar, sau încălcarea legilor în vigoare.
Membrii sunt responsabili și pot fi dați în judecată pentru conținutul de materiale (text și fotografii) găzduite de Lavazza.
Când trimit pagini către site-ul Lavazza, membrii declară că vor adera la normele stabilite în condițiile de utilizare a serviciului.
Dacă Lavazza sau filialele sale sunt ținta unor procese intentate de terțe persoane în legatură cu comportamentul său modul în care serviciile comunitare sunt folosite de către un membru, se acceptă în mod expres de către terți să țină Lavazza sau filialele menționate mai sus, inofensive de orice efecte dăunătoare conectate la acțiunea juridică de a returna toate cheltuielile și să plătească despăgubiri pentru toate daunele directe sau indirecte.

Pentru informații suplimentare cu privire la utilizarea de date cu caracter personal, sau cererea de acces, modificare sau anulare, sau de opunere a utilizării sale, vă rugăm contactați:
LUIGI LAVAZZA S.p.A.
(Lavazza Serviciul Clienți)
CUI IT00470550013
Via Bologna, 32 - 10152 Torino Italia
Tel. +39 011 2408400
Fax + 39 011 2398333
e-mail: info@lavazza.it