• Tipăriți
  • Preferințe

RAPORT DE SUSTENABILITATE 2016

Îmbunătățire continuă

Lavazza a apreciat întotdeauna importanţa capitalului său uman. Oamenii nostri sunt esenţiali pentru întregul lanţ de producţie şi principala forţă motrice din spatele rezultatelor pe care brand-ul nostru le-a realizat cu mândrie întotdeauna.

Descărcați Raportul de sustenabilitate în format PDF

De la producătorii de cafea, pe care Fundaţia noastră îi sprijină side-by-side în mod activ, la angajaţii noştri, care sunt bineveniți la sediile noastre prin noua abordare partajată, integrată, de dezvoltare durabilă şi care sunt destinatarii tuturor programelor noastre de bunăstare, până la consumatori, cărora li se adresează scopul principal al Companiei, de la debutul său, angajamentul nostru de a furniza produse de calitate superioară. Toți acești actori trebuie să fie conştienţi de rolul lor în sistemul Lavazza, astfel încât să poată împărtăşi valorile corporaţiei şi să le urmărească în mod activ. Sustenabilitatea, de fapt, este o responsabilitate comună.

Lavazza se angajează să urmărească dezvoltarea durabilă, prin promovarea principiilor sale şi prin aplicarea lor zi de zi prin implicarea tuturor părţilor interesate ale Grupului. Suntem afecționați de importanţa economiei circulare, cu această filozofie, de a investi în capitalul uman, reinvestind resursele noastre la nivel local, astfel încât să creăm valoare în teritoriul care a fost martorul creșterii şi extinderii companiei noastre. 2016, în special, a fost un an care ne-a văzut angajați în investiții substanţiale în instalaţiile de fabricare italiene ale Grupului, precum şi în toate noile companiile achiziționate recent în străinătate, cu Carte Noire care se află în capul listei. 

A fost un an cu schimbări mari, un an care a oferit o imagine clară a unei familii, familia tuturor părţilor interesate Lavazza , care creşte din ce în ce mai mult cu fiecare nouă zi.

Rădăcinile noastre locale, de fapt, își găsesc expresia în coerenţa obiectivelor noastre antreprenoriale, recunoscând apartenența noastră la teritoriu ca valoare esenţială. Chiar și naşterea Nuvola, noul sediu al companiei, şi dezvoltarea întregului complex Lavazza din Aurora, un district din centrul oraşului Torino, a condus în mod natural în aceasta directie. Nu ne îndreptăm în derivă "de colo-colo", fără un sentiment de identitate, dar am ales să rămânem în inima oraşului nostru, să redescoperim valoarea cartierului şi să îi amplificăm potenţialul. Însă că am făcut mai mult decât atât, alegând să dezvoltăm un spaţiu durabil pentru toţi angajaţii noştri. Nu mă gândesc doar la un mediu de lucru care este în concordanţă cu cele mai înalte standarde de durabilitate şi care obține cele mai prestigioase certificări LEED pentru o hală industrială.

Mă gândesc în special la serviciile destinate oamenilor noștri, la promovarea mobilităţii durabile şi la modul în care sediul nostru va fi deschis teritoriului şi oraşului. Această deschidere va avea ca rezultat acţiuni de angajament comunitare din ce în ce mai eficiente şi direcţionate, investiții în teritoriul nostru şi sprijinirea rețelei sociale şi economice din care Lavazza face parte. Capacitatea de adaptare. Pasiune si perseverenta. Acestea sunt atributele care au definit întotdeauna munca noastră şi care ne-au permis să ne confruntăm cu noi provocări şi să urmărim noi obiective în timp ce înălțăm în mod constant ştacheta orizontului nostru. Lavazza, tot mai mult o companie internaţională, vrea să continue să depună eforturi pentru dezvoltarea durabilă a activităţii sale, concentrându-se asupra bunăstării capitalului uman al Grupului şi susținând din ce în ce mai activ acţiunile Fundaţiei în ţările producătoare de cafea, o lume pe care avem datoria morală să o reafirmăm şi unde putem recunoaşte rădăcinile noastre agricole.

Anul pe care îl examinăm şi descriem în acest raport de sustenabilitate 2016 este prin urmare un an de substanţă, viziune şi strânsă legătură cu toate evenimentele legate de inovare, cultură, sport, produse alimentare şi durabilitate, dincolo de toate legăturile cu Terra Madre şi Slow Food, cu care am sarbatorit 20 de ani de colaborare.

Alberto Lavazza

Preşedintele Luigi Lavazza S.p.A.

Durabilitatea este o cale de evoluție constantă. Acesta ne solicită conştientizarea limitelor noastre, a punctele forte şi a priorităţilor în acţiune. Acesta este motivul pentru care ascultarea părţilor interesate şi discuțiile cu acestea sunt elementele cheie în construirea unei căi care creează valoarea partajată pe tot parcursul lanțului de producție. Dezvoltarea durabilă priveşte viitorul nostru comun. Pentru acest motiv cele 17 Obiectivele de Dezvoltare Durabilă concepute şi expuse formal într-un context partajat internaţional și neapărat global, cum ar fi Organizația Națiunilor Unite.

Aceste Obiective trebuie să fie recunoscute ca esențiale de toţi operatorii economici, deoarece doar aşa putem să obtinem rezultate tangibile şi de durată. Pentru Lavazza, aceste principii nu sunt negociabile: nu numai pentru că produsul nostru este derivat din prelucrarea materiilor prime de origine vegetală şi, prin urmare, ameninţat potențial de fenomenul schimbărilor climatice, dar şi pentru că responsabilitatea pe care o aduc cu ele Obiectivele este globală şi pune în umbră interesele specifice de afaceri ale oricărui Group. Companiile sunt actori cheie atunci când vine vorba de depăşirea provocărilor şi atingerea Obiectivelor Globale. De exemplu, angajamentul de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră şi consumul de energie, eșuează dacă nu este considerat ca o responsabilitate în primul rând de către cei pentru care consumul de energie pentru a crea valoare este o obligaţie economică. Cum noi nu putem să ne sustragem de la angajamentul faţă de parteneriate orientate spre dezvoltare durabilă sau către o creştere economică favorabilă incluziunii și echitabilă.

Angajamentul pe care îl implică rolul nostru de lider de piață este în concordanță cu ceea ce ne cer clienții noștri: să oferim un produs de înaltă calitate obținut cu procese solide, sigure, fiabile și repetabile, care respectă oamenii și mediul.

Fiecare companie poate şi ar trebui să se angajeze activ în dezvoltarea durabilă. Lupta împotriva schimbărilor climatice, angajamentul pentru un consum şi o producţie responsabile sau o inovare durabilă generează un cerc virtuos. Nu numai că beneficiază de mediu și de societate, dar generează și eficiență în procesele de fabricație, reducerea deșeurilor și procese mai rentabile, chiar și în beneficiul marjelor de profit ale companiei. Creșterea internațională a companiei Lavazza, prin urmare, depinde în mod necesar de principiile Dezvoltării Durabile.

Trebuie să se inspire din aceste principii , implicându-și şi motivându-și angajaţii, încurajând acel sentiment de apartenenţă la un Grup care este solid financiar, cu perspective pentru dezvoltarea economică durabilă şi oportunităţile de creştere. Angajamentul care ne obligă ca lider global nu se limitează la eficientizarea proceselor noastre și a consumului de energie.

Ne invită să fim sponsori pentru întregul lanț al ciclului nostru de afaceri, să lucrăm cu fermierii pentru a îmbunătăți tehnicile agricole și a le face mai durabile pentru viitor și să colaborăm cu toți partenerii noștri pentru a produce cele mai mari efecte pozitive de care suntem capabili, pentru mediu și pentru societate.

Antonio Baravalle

Chief Executive Officer al Luigi Lavazza S.p.A