• Tipăriți
  • Preferințe
DURABILITATE

“Nu vreau să trăiesc într-o lume în care natura este distrusă”
Luigi Lavazza, 1935

S-a întâmplat în timpul unei călătorii în America de Sud în 1935, când Luigi Lavazza și-a exprimat consternarea cu privire la distrugerea loturilor întregi de cafea nevândută — o experiență care l-a marcat și și-a format o altă viziune asupra afacerii.

De atunci, ne-am concentrat atenția mai mult asupra bunurilor economice, umane, de mediu și culturale ale țărilor în care operăm: de-a lungul anilor, această atenție a fost transformată în acțiuni concrete în favoarea țărilor cultivatoare de cafea și un mare suport pentru organizațiile care se concentrează asupra problemelor sociale.

Lavazza a fost întotdeauna o companie responsabilă, caracterizată de o abordare strategică RSC. În practică, acest lucru însemnând încorporarea strategică a Responsabilității Sociale Corporative în fiecare etapă a lanțului de producție, chiar dincolo de granițele de afaceri specifice companiei. Această abordare necesită un concept de gândire a ciclului de viață, în care durabilitatea formează o parte integrantă a afacerii.

În vederea integrării și sistematizarii pe termen lung, dar și a măsurării rezultatelor, la începutul anului 2011 Lavazza a introdus o funcție dedicată pentru a defini și coordona toate acțiunile Grupurilor RSC, de-a lungul a patru etape principale: durabilitatea produsului, durabilitatea proceselor de producție, consolidarea relațiilor cu beneficiarii externi (furnizorii, consumatorii, partenerii strategici, etc.) și cei interni (resursele umane).


Fundația Lavazza

Fundația non-profit Giuseppe și Pericle Lavazza (denumită în continuare “Fundația”) a fost înființată în 2004. A fost creată pentru a oferi solidaritate în ceea ce privește asistența medicală, socială și protecția de mediu în Italia și în străinătate.

Fundația Lavazza

Resurse Umane

Resurse Umane

Pe parcursul a patru generații, valorile familiei Lavazza și modul său de a face afaceri au fost transmise consistent și cu entuziasm către lucrători, iar acum reprezintă valori comune printre cei care lucrează pentru companie.

Dezvoltarea resurselor umane este un aspect strategic pentru exercitarea excelenței.

Noi creștem ca o companie dacă oamenii nostrii și aptitudinile lor cresc de asemenea.

Tradiția noastră de a transfera competențele profesionale de la experți la noii angajați, a devenit sistemică prin crearea de cursuri structurate și instrumente de formare și dezvoltare profesională.


Durabilitatea produsului

Pentru a proteja perfecțiunea produselor noastre, care combină durabilitate, calitate și inovație, în urmă cu câțiva ani Lavazza a lansat un program menit să evalueze performanțele de mediu ale diverselor produse cheie în conformitate cu o abordare de lungă durată a Evaluării Ciclului Vietii.

Durabilitatea produsului
Ciclu de producție

Ciclul de producție

Suntem conștienți de faptul că procesele organizaționale și procesele de producție de calitate, sunt fundamentale în vederea asigurării excelenței în producția de cafea în mod curent.

Calitatea, principiu director, își găsește una dintre cele mai mari exprimări ale sale în procesele de producție.


Raport de durabilitate

Pentru a adăuga claritate acestui proces, vă prezentăm primul nostru Raport de Durabilitate din anul celei de-a 120-a aniversare și Expoziția Mondială dedicată nutriției și durabilității. Acest Raport, care a fost puternic elaborat în conformitate cu înșiși proprietarii, va fi realizat anual.

Documentul a fost pregătit în conformitate cu Inițiativa Globală de Raportare (IGR), în cea mai recentă versiune IGR-G4, iar secțiunea “Angajamentul Părților și Analiza Materială” a fost validată de IGR după cum o demonstrează pictograma în indicele de conținut IGR.

Raport de durabilitate

Îmbunătățire continuă

Provocarea pentru 2015 este de a ne concentra mai mult pe durabilitate, ca un motor al inovației. Pentru Lavazza aceasta înseamnă să încorporeze durabilitatea chiar mai departe în procesele corporative, împărtășind viziunea sa și angajamentul cu toți beneficiarii interni și externi, pentru a încuraja crearea unui cerc virtuos care declanșează în mod constant îmbunătățiri, nu doar în cadrul companiei dar și de-a lungul lanțului de aprovizionare ca un întreg.

Acesta este un ciclu continuu în care produsul și procesul de inovare, calitatea excelentă și durabilitatea economică, socială și de mediu, se hrănesc una pe cealaltă datorită tuturor celor care lucrează cu Lavazza, generând valoare adăugată în beneficiul tuturor. După spusele lui Wayne Visser, există un model, RSC 2.0 (creativ, de impact, global, circular, cu alte cuvinte sistemic), în care responsabilitatea socială, durabilitatea mediului și afacerile se unesc să creeze valoare. Prin urmare vorbim despre CVI, sau Crearea de Valoare Integrată. Lavazza lucrează în mod constant la acest model. 


Noul Sediu Central Borgata Aurora, Turin

Un exemplu de astfel de viziune sistematică a durabilității ca o oportunitate pentru crearea de valoare, este oferită de proiectul arhitectural dezvoltat de Lavazza prin construirea noului sediu central în Borgata Aurora, Turin.

Noul Sediu Central va acoperi o suprafață de 30,000 de m2 dintr-o zonă industrială redezvoltată. Va fi o clădire cu un impact redus asupra mediului proiectată de Studio Cino Zucchi și Asociații, și candidată la LEED® (Lider în Energie și Design de Mediu), nivelul Gold de certificare.

Noul sediu central este cu siguranță proiectul cu cel mai mare impact, dar este demn de menționat și numărul altor obiective pentru perioada 2015–2018:

-Definirea unui plan de bunăstare “convenabil”, bazat pe o ofertă segmentată, adaptat la natura variată a forței de muncă;
-Certificarea ISO 22000 pentru toate instalațiile de producție;
-Centralizarea primirii și tratării plângerilor din toate părțile lumii, completând munca deja începută în Italia. Acest lucru va asigura o mai mare apropiere a tuturor consumatorilor noștri și o mai bună înțelegere a nevoilor lor și cum este percepută calitatea oferită de Lavazza;
- Definirea și implementarea Sănătății, Siguranței, Energiei și Sistemului de Management al Mediului în conformitate cu ISO 14001, ISO 50001 și Certificarea OHSAS 18001.