• Tipăriți
  • Preferințe

FUNDAȚIA LAVAZZA

Protejând oamenii și mediul

Fundația Giuseppe și Pericle Lavazza("Fundația") este o organizație non-profit, stabilită în 2004. Scopul exclusiv al Fundației este să susțină inițiative de caritate în domeniul sănătății și asistenței sociale, dar și protecției mediului, ambele în Italia și străinătate.

Pentru a își atinge scopurile, Fundația îsi propune: să promoveze, să dezvolte și să coordoneze inițiative, de asemenea prin intermediul parteneriatelor cu organismele publice și/sau private, concepute pentru a îmbunătăți traiul și condițiile de muncă pentru comunități și persoanele fizice aflate în dificultate și în special pentru populațiile care trăiesc în țările producătoare de cafea.

Promovarea, dezvoltarea și coordonarea studiilor, cercetarea și alte activități propuse pentru protejarea mediului, cu un accent special pe promovarea, diseminarea și punerea în aplicare de noi metodologii de a introduce conceptul de durabilitate de mediu, economică și socială în cultivarea cafelei și industria de procesare, pentru a crește productivitatea și venitul economic; promovează studii, cercetări și studii care vizează înțelegerea condițiilor socio-economice ale populațiilor care trăiesc în țările producătoare de cafea, identificarea tendințelor demografice actuale și viitoare și ajută în selectarea politicilor care satisfac nevoile lor; finanțarea și acordarea de burse anuale și premii pentru elevi/tineri de toate naționalitățile pentru excelența în studiu și cercetare, și pentru cei care au demonstrat angajament special în aceste sectoare; oferă asistență socială și îngrijire medicală comunităților și/sau persoanelor fizice în cazuri speciale de urgență și pericol.


¡Tierra!

¡Tierra!

Aceste proiecte sunt direct dezvoltate și gestionate de către Fundație.


PIC - Parteneri Internaționali pentru Cafea

Aceste proiecte sunt menite să îmbunătățească tehnicile de producție a cafelei, schimbul de bune practici agricole și dezvoltarea abilităților antreprenoriale.

Parteneri Internaționali pentru Cafea

Cafea și Climat

Cafea și climat

Aceste proiecte sunt menite să furnizeze producători cu abilități de a gestiona și diminua schimbările de climă.

Oxfam

Oxfam Italia și Fundația Lavazza au lansat un proiect bilateral sprijinind micii producători de cafea în Republica Dominicană și Haiti care, prin mai multe cooperative, implică 2,208 de familii și mici producători în Haiti, și 1,230 în Republica Dominicană.

Proiectul adoptă o abordare privată inovativă: acesta prevede replantarea a unui milion de plante pe an în fiecare țară, pentru un total de 6 milioane de plante pe o perioadă de trei ani. Un alt aspect deosebit de inovator este integrarea activităților celor două țări pe cât mai mult posibil, pentru a crea o relație Sud - Sud. O atenție particulară este acordată către dinamica genurilor, pentru emanciparea femeilor prin implicarea acestora în procesele cheie de decizie, atât în cadrul gospodăriilor cât și în cadrul comunităților producătorilor de cafea. În Republica Dominicană, proiectul Oxfam are drept scop angajarea a aproximativ 1,230 de producători de cafea: 406 femei (33%) și 824 de bărbați (67%), toți cei care sunt membri ai Cooprocasine (Cooperativa de Productores y Productoras de Café de la Sierra de Neyba).
În Haiti, proiectul implică 2,208 producători: 773 femei (35%) și 1,435 bărbați (65%), care sunt membrii a Réseau des Coopératives Agricoles et Caféières (RECOCAS).