• Tipăriți
  • Preferințe

EVALUARE A CICLULUI VIEȚII

De a reduce impactul asupra mediului

Abordarea Evaluarii Ciclului Vieții va ajuta cuantificarea impactului de-a lungul lanțului de valori și dezvoltarea de noi soluții, care combină calitatea și garanția produsului, inovare și eco-compatibilitate, creșterea gradului de conștientizare și angajamentul tuturor participanților implicați în lanțul de aprovizionare.

Pentru a evalua impactul asupra mediului de-a lungul ciclului de viață, Lavazza a identificat 3 metodologii importante în cele mai sensibile zone:

separator-half-oro
Potențialul de încălzire globală
separator-half-oro

(GWP - IPCC 2007, metoda pe 100 de ani, calculată ca echivalentul lui CO2/kg) impact asupra încălzirii globale a Planetei prin emisiile directe și indirecte de gaze cu efect de seră;

separator-half-oro
ILCD - Sistemul de Date Internațional al Ciclului de Viață
separator-half-oro

Metoda standardizată pentru cuantificarea impactului global în conformitate cu 16 indicatori de impact.
În acest sens, Lavazza promovează o abordare integrată care include Responsabilitatea Social Corporativă (RSC), Sistemul de Management de Mediu (SMM) și Evaluarea Ciclului de Viață (ECV).

separator-half-oro
Cerința Energiei Brute (CEB)
separator-half-oro

Totalul energiei utilizate.