• Tipăriți
  • Preferințe

CICLUL DE PRODUCȚIE

Gândirea ciclului vieții

Suntem conștienți de faptul că, calitatea proceselor organizatorice și de producție este ceea ce asigură producția de calitate a cafelei în mod normal. Calitatea, ca un ghid principal, își găsește una din cele mai înalte expresii în procesele de producție.

Minimizarea impactului asupra mediului
Minimizarea impactului asupra mediului

Pentru a proteja standardele înalte de calitate și durabilitate ale produselor sale, Lavazza, de mai mulți ani, a evaluat performanța de mediu a produselor sale majore, cu o abordare de Evaluare a Ciclului Vieții, în conformitate cu standardele de referință ISO 14040/ 14044 / 14064 / 14067. Acest lucru va contribui la cuntificarea impactului de-a lungul lanțului de valori și a dezvolta noi soluții, care combină calitatea și garanția produsului, inovația și compatabilitatea eco, crescând gradul de conștientizare și angajament al tuturor celor implicați în lanțul de aprovizionare.

Codul de Etică și Codul de conduită al Furnizorului sunt folosite pentru a transmite și a împărtăși valorile noastre în întregul lanț de aprovizionare. Aceasta include efectiv aspecte ale Responsabilității Sociale Corporative în timpul fazei de selecție a furnizorilor.