• Tipăriți
  • Preferințe

CODUL DE ETICĂ LAVAZZA

Pentru o conduită adecvată și imparțială

Codul de Etică este punctul nostru de referință pentru a transforma principiile de etică în acțiuni de zi cu zi.

În 2012 ne-am stabilit valorile într-un Cod de Etică, transmițându-le către beneficiarii interni și externi prin ore de training și instrumente multimedia. Codul de Etică este de asemenea o parte integrală a tuturor contractelor cu furnizorii și a Codului de Conduită a Angajatului.

Valorile care indică cum facem afaceri sunt:

Pasiunea pentru excelență

Ne străduim sa fim considerați oameni care, datorită pasiunii pentru munca lor, ating calitate extraordinară în tot ce fac.

Spirit de echipă

Cu toate că experiența individuală este esențială, cele mai bune rezultate sunt atinse prin munca în echipă. Ne străduim, atât individual cât și în echipă, să îmbinăm competențele noastre cu cele ale altora.

Recunoștință

Este intenția noastră să ne exprimăm recunoștinta pentru toti cei care contribuie la îndeplinirea țelurilor noastre și le recunoaștem contribuția prin menținerea unor relații bazate pe o evoluție comună.

Transparența

Cele mai bune soluții se găsesc prin comunicare și schimb de experiență. Așadar noi considerăm comunicarea directă ca fiind crucială. Ne angajăm sa fim onești, deschiși și cei mai buni interlocutori în scopul de a ocroti și menține un mediu de lucru bazat pe încredere reciprocă.

Integritate

Ne vom urmări țelurile cu sinceritate și responsabilitate. În nicio circumstanță pretextul de a acționa în interesul Grupului nu va fi o justificare pentru comportamentele care încalcă legile, regulamentele sau în general pentru comportamentele în antiteză cu onestitatea și conduita serioasă.

Clarviziunea

Suntem conștienți că alegerile pe care le facem azi vor avea impact pe viitor și asupra generațiilor următoare.

Noi astfel știm că va trebui să găsim un echilibru perfect în satisfacerea nevoilor, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung. Prin urmare ne vom angaja întotdeauna în cele mai bune eforturi de a privi viitorul și de a dezvolta afacerea noastră într-o structură generală de responsabilitate socială și de mediu în scopul de a asigura o moștenire de durată.