• Tipăriți
  • Preferințe

MINIMIZAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

Lavazza promovează o viziune care combină Responsabilitatea Socială Corporativă (RSC), Sistemul Managementului de Mediu (SMM) și Evaluarea Ciclului Vieții (ECV) cu obiectivul de a lua o abordare sistemică către un mediu durabil.

Cifrele din cadrul lanțului de aprovizionare sunt semnificativ pozitive.

Cifrele din cadrul lanțului de aprovizionare sunt semnificativ pozitive:

- indicele de emisii de CO2 pe tona de cafea prelucrată (emisii directe) a scăzut cu 17% în 2014, în comparație cu 2012;
- în 2014, 100% din energia electrică pentru operarea instalațiilor de producție italiană vine din surse regenerabile;
- consumul electric pe unitate a pachetelor de cafea a scăzut cu 8% între 2012 și 2014; 
- energia termală a scăzut între 2012 și 2014 atât în termeni absoluți (aproximativ 6%) cât și pe unitate de cafea împachetată (aproximativ 17%).

3.9% economisiți din totalul costurilor de producție industrială generate prin îmbunătățirea eficienței proceselor de producție din 2014, comparate cu 2013.

Aceste economii vor fi reinvestite, ținând cont de o îmbunătățire continuă a proceselor de producție și o reducere treptată a impactului asupra mediului. De fapt, atunci când raționând în termenii unei Valori Relevante, durabililitatea este considerantă ca un “fir comun” de-a lungul lanțului, de la materia primă, la produsul final, producând beneficii în ceea ce privește valoarea adăugată pe termen mediu si lung.

Pentru a minimaliza impactul asupra mediului, Lavazza de asemenea lucrează din greu pentru a îmbunătăți eficiența sistemului de capsule, a cărui piață înregistrează în prezent cea mai mare creștere din acest sector.

Lavazza ia măsuri de-a lungul a doua etape fundamentale:
optimizarea soluțiilor actuale, prin minimizarea greutății și raționalizarea proceselor, precum și reducerea internă a deșeurilor.

Ambalajul este o zonă de o deosebită importanță. Lavazza promovează și sprijină împachetatul cu design eco, în scopul de a integra funcția sa primară de protejare și securizare a produsului. În timp ce în aceeași măsură, minimizează impactul asupra mediului.


Ambalare cu design eco

Ambalarea cu design eco se desfășoară în a 5 etape fundamentale, cu accent pe calitatea produsului, pe cerințele tehnice și tehnologice, și pe marketing:

- reducerea ambalajul și îndepărtarea componentelor neesențiale;
- reducerea greutății sau volumului de materiale folosite utilizând aceeași perioadă de valabilitate;
- simplificarea structurii pentru a crește folosirea materialelor reciclate astfel reducând folosirea de material virgin;
- creșterea numărului de materiale reciclate în ambalajele care nu intră în contact direct cu produsele alimentare;

- experimentarea și implementarea de materiale noi pentru a valorifica termenul de expirare a ambalajului și introducerea designului de ambalaj care să faciliteze colectarea separată a deșeurilor.


Cele mai semnificative acțiuni, în termeni de ambalare cu design eco, au avut ca scop reducerea materialelor plastice, cartonului și straturilor de aluminiu din polilaminatele ne-primare. Exemplele includ:

- economisire de 11% din materia primă pentru producerea de capsule ca un rezultat al optimizării procesului de termoformare;
- reducerea hârtiei și paleților de lemn pentru un total de 41 de tone de hârtie și 467 de platforme, datorită eliminării componentelor de ambalare neesențiale pentru Prăjit&Măcinat;
- realizarea a 90% din materiale reciclate din carton.

Cele mai semnificative acțiuni

Cele mai semnificative rezultate ale muncii de împachetare cu un design ecologic realizată de Lavazza, în timpul perioadei de raportare de trei ani, includ folosirea a 90% de material reciclat în ambalajul său de carton.
Lavazza lucrează cu Comisia Europeană și Ministerul Italian de Mediu și Protecție a Uscatului și a Mării, pentru a defini standarde menite să cuantifice impactul cafelei asupra mediului folosind metodologii și procese comune.