• Tipăriți
  • Preferințe

CODUL DE CONDUITĂ AL FURNIZORULUI

Creând valori comune

Cerem furnizorilor noștrii să accepte Codul de Etică ca o parte integrală a relației contractuale, angajându-se să urmeze regulile stabilite în această privință sub sancțiunea nulității absolute a contractului. De asemenea ne concentrăm asupra lanțului de aprovizionare, stabilind așteptările partenerilor comerciali în Codul de Conduită al Furnizorilor.

Codul de Conduită al Furnizorilor înregistrează valorile care guvernează relația dintre Lavazza și furnizorii ei: o pasiune pentru excelență, un comportament etic și corect, un sentiment de recunoaștere, respect pentru drepturile omului și muncă, clarviziune și transparență.