Descoperind sustenabilitatea

O cafea este ca o poveste bună, este o plăcere să o împărtășești cu ceilalți.


Încă din anul 1935, am adoptat o viziune la nivel de companie care acordă prioritate moștenirii economice, umane, de mediu și culturale a țărilor în care ne desfășurăm activitatea. De-a lungul anilor, acest angajament a luat forma unor acțiuni concrete, precum crearea Fundației nonprofit Giuseppe e Pericle Lavazza, care, încă din anul 2004, a implementat și a promovat proiecte de sustenabilitate economică, socială și de mediu, alături de comunitățile producătoare de cafea. Angajamentul Lavazza și parcursul său în direcția sustenabilității implică toate părțile noastre interesate, atât cele interne, cât și cele externe, și a fost reflectat într-un mod transparent în rapoartele noastre anuale de sustenabilitate încă din 2014.

„Nu este locul meu într-o lume care distruge bunurile naturii”

LUIGI LAVAZZA, 1935

 

 

 

Angajamentul nostru

Lavazza a plasat mereu oamenii în centrul viziunii și al activității sale, străduindu-se să promoveze și să implementeze principiile Grupului în fiecare zi, cu implicarea tuturor părților sale interesate. În această călătorie comună, sustenabilitatea și responsabilitatea socială au devenit parte a deciziilor noastre corporative și baza noului nostru manifest de sustenabilitate, Blend for Better.

AFLAȚI MAI MULTE

Sprijin pentru comunități

Simțul responsabilității pe care Grupul Lavazza îl manifestă în privința comunităților în care își desfășoară activitatea își găsește expresia în promovarea și implementarea de activități menite să creeze valori comune și să genereze un impact pozitiv la nivel social, economic și de mediu. Forța motrice din spatele acestor activități este reprezentată de Fundația nonprofit Giuseppe e Pericle Lavazza, care a fost înființată în 2004 și, din acel moment, a derulat 30 de proiecte în 19 țări de pe 3 continente.

AFLAȚI MAI MULTE

Raportul de sustenabilitate și abordarea față de ODS

Prin semnarea Agendei Organizației Națiunilor Unite pentru 2030 și a celor 17 obiective de dezvoltare durabilă aferente, Grupul Lavazza a pornit într-o călătorie de integrare a principiilor de sustenabilitate în toate activitățile și procesele sale. Acest angajament a fost evidențiat într-un mod transparent încă din anul 2014, prin publicarea Raportului de sustenabilitate.

AFLAȚI MAI MULTE

 

 

 

 

 

 

Coffee Study Program

Patru studenți într-o călătorie a sustenabilității în Republica Dominicană.

AFLAȚI MAI MULTE