Business
@BUSINESS SOLUTIONS

Aflați mai multe

CAPSULE CU CO₂ COMPENSAT


Întrebări frecvente despre capsulele sistemului de cafea Firma

Ce înseamnă neutralitatea emisiilor de CO₂ pentru Lavazza?

Abordarea grupului în privința neutralității climatice începe prin reducerea emisiilor la nivelul întregului lanț valoric Lavazza, de la cultivarea cafelei și până la sfârșitul duratei de viață utilă a produsului, trecând prin toate etapele intermediare. Deoarece știm că nu toate emisiile pot fi reduse complet, Lavazza a demarat un program de compensare a emisiilor de carbon aplicabil emisiilor reziduale de carbon, pentru cele care nu au putut fi reduse. În 2020, ne-am început călătoria compensând emisiile directe și obținând o neutralitate completă a emisiilor pentru sediile și fabricile grupului. Scopul nostru principal este de a obține neutralitatea completă a emisiilor de carbon, prin compensarea tuturor emisiilor indirecte, cum ar fi cele generate în cadrul întregului lanț valoric, în urma cultivării cafelei verzi, a ambalării, a distribuției produsului final, a utilizării și a eliminării produselor.

La nivel de produs, compensăm emisiile anuale de carbon asociate tuturor capsulelor Lavazza Firma vândute.

Cum funcționează compensarea emisiilor de carbon?

Deoarece schimbările climatice reprezintă o problemă globală, impactul unei tone de carbon emise undeva în lume poate fi neutralizat prin reducerea sau captarea unei tone de carbon într-un alt loc – acesta este principiul compensării carbonului.

Această reducere (sau sechestrare) a carbonului se realizează prin proiecte specifice privind carbonul, deseori situate în țări în curs de dezvoltare.

Aceste proiecte generează credite de carbon, unde 1 credit = 1 tonă de emisii de CO₂ reduse sau sechestrate. Reducerile emisiilor de carbon sunt obținute folosind metodologii recunoscute la nivel internațional și sunt verificate periodic.

Pe lângă reducerea carbonului sau sechestrarea acestuia, unele dintre aceste proiecte oferă și alte avantaje de mediu, sociale și economice, precum păstrarea biodiversității, inserția profesională, majorarea salariului zilnic, asistență educațională și medicală. Sprijinirea acestor proiecte reprezintă o modalitate de îmbunătățire a traiului comunităților locale, într-un mod sustenabil, abordând în același timp aspectele privitoare la schimbările climatice și contribuind, astfel, la atingerea Obiectivelor de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite.

Cum se implementează strategia Lavazza privind neutralitatea emisiilor de carbon? De ce sunt compensate emisiile de carbon ale capsulelor Lavazza Firma?

Compensarea emisiilor de CO₂ asociate producției capsulelor Firma reprezintă un pas important pentru grupul Lavazza, care își propune să aducă toate companiile și produsele grupului la un nivel zero al emisiilor de carbon, după cum prevede planul „Calea către zero” al grupului Lavazza. Această orientare este în concordanță cu angajamentul grupului Lavazza de a adera la Obiectivele de dezvoltare sustenabilă ale Organizației Națiunilor Unite, în special prin oferirea unui răspuns la obiectivele SDG 12 (Obiectivele de dezvoltare sustenabilă: consumul și producția responsabilă) și SDG 13 (Scopul dezvoltării sustenabile: combaterea schimbărilor climatice).

În mod specific, proiectele de compensare își propun să reducă emisiile de CO₂. Fiecare tonă de CO₂ redusă sau sechestrată generează 1 credit de carbon.

Reducerile eficiente ale emisiilor (sau sechestrarea) sunt măsurate cu exactitate folosind metodologii de calcul riguroase și sunt verificate de terțe părți. După acest proces de verificare, se emit credite de carbon pe piață, care sunt puse la dispoziție într-un registru internațional electronic privind carbonul. B28 Astfel, toate operațiunile sunt urmărite și sunt disponibile public. Odată ce au fost utilizate în scopuri de compensare, creditele sunt retrase pentru a se evita numărarea dublă. Compensarea are loc prin sprijinirea proiectelor de reîmpădurire, agricultură sustenabilă și energie regenerabilă în țările în curs de dezvoltare; acele proiecte sunt în afara lanțului nostru de aprovizionare și pot genera credite de carbon de calitate, conforme cu cele mai înalte standarde internaționale (VCS, CCBA, CDM). 

Există norme juridice obligatorii referitoare la această alegere?

Abordarea noastră în privința neutralității emisiilor de carbon este un act în totalitate voluntar. Această orientare este în concordanță cu angajamentul grupului Lavazza de a adera la Obiectivele de dezvoltare sustenabilă ale Organizației Națiunilor Unite, în special prin oferirea unui răspuns la obiectivele SDG 12 (Obiectivele de dezvoltare sustenabilă: consumul și producția responsabilă) și SDG 13 (Scopul dezvoltării sustenabile: combaterea schimbărilor climatice).

Cum este generat un credit de carbon? Cum este validat?

Toate proiectele de compensare își propun să reducă emisiile noastre de CO₂. Fiecare tonă de CO₂ redusă sau sechestrată generează 1 credit de carbon. Reducerea eficientă a (sau eliminarea) emisiilor este măsurată cu exactitate folosind metodologii de calcul riguroase și este verificată de terțe părți recunoscute de ONU. După acest proces de verificare, se emit credite de carbon pe piață, care sunt puse la dispoziție într-un registru internațional electronic privind carbonul. Astfel, toate operațiunile de compensare sunt urmărite și sunt accesibile publicului. Odată ce au fost utilizate în scopuri de compensare, creditele sunt retrase pentru a se evita numărarea dublă. Compensarea are loc prin sprijinirea proiectelor de reîmpădurire, agricultură sustenabilă și energie regenerabilă în țările în curs de dezvoltare; acele proiecte sunt în afara lanțului nostru de aprovizionare și pot genera credite de carbon de calitate, conforme cu cele mai înalte standarde internaționale (VCS, CCBA, CDM).

Sunt neutre din punct de vedere al emisiilor de CO₂ toate produsele de unică folosință Lavazza?

Compensarea emisiilor de CO₂ asociate producției capsulelor Firma reprezintă o etapă relevantă a planului „Calea către zero”, care are ca scop reducerea și compensarea emisiilor indirecte din cadrul întregului lanț de aprovizionare în amonte și în aval de operațiunile Lavazza (cafea verde, ambalaj, transport, eliminare). Totodată, pentru emisiile directe, Lavazza a redus și compensat emisiile sale la nivelul corporației (fabrici, birouri comerciale, sedii) începând din anul 2020. Neutralizarea emisiilor indirecte va avea loc treptat și va fi obținută prin cote anuale progresive reprezentate de produse și branduri.

De ce Lavazza a ales proiecte de compensare din afara Europei?

Majoritatea proiectelor de compensare care există astăzi se află în țări în dezvoltare. Beneficiile sociale asociate acestor proiecte au un impact pozitiv notabil asupra comunităților locale situate în locul în care este implementat proiectul.

Care este obiectivul programului Lavazza de neutralitate a emisiilor de carbon? Ce faze sunt incluse? Ce anume include neutralitatea emisiilor de CO₂?

Neutralitatea acestor capsule include compensarea emisiilor la nivelul întregului ciclu de viață al produsului, de la cultivarea cafelei și până la finalul ciclului său de viață, trecând prin toate etapele de producție, transport și eliminare.

Aceasta include colectarea materiilor prime, fabricarea produselor, faza de ambalare, transportul în amonte și în aval și, nu în cele din urmă, faza de eliminare.

Întrebări frecvente despre capsulele sistemului de cafea Blue

Ce înseamnă neutralitatea emisiilor de CO₂ pentru Lavazza?

Abordarea grupului în privința neutralității climatice începe prin reducerea emisiilor la nivelul întregului lanț valoric Lavazza, de la cultivarea cafelei și până la sfârșitul duratei de viață utilă a produsului, trecând prin toate etapele intermediare. Deoarece știm că nu toate emisiile pot fi reduse complet, Lavazza a demarat un program de compensare a emisiilor de carbon aplicabil emisiilor reziduale de carbon, pentru cele care nu au putut fi reduse. În 2020, ne-am început călătoria compensând emisiile directe și obținând o neutralitate completă a emisiilor pentru sediile și fabricile grupului. Scopul nostru principal este de a obține neutralitatea completă a emisiilor de carbon, prin compensarea tuturor emisiilor indirecte, cum ar fi cele generate în cadrul întregului lanț valoric, în urma cultivării cafelei verzi, a ambalării, a distribuției produsului final, a utilizării și a eliminării produselor.

La nivel de produs, compensăm emisiile anuale de carbon asociate tuturor capsulelor Lavazza Blue vândute.

Cum funcționează compensarea emisiilor de carbon?

Deoarece schimbările climatice reprezintă o problemă globală, impactul unei tone de carbon emise undeva în lume poate fi neutralizat prin reducerea sau captarea unei tone de carbon într-un alt loc – acesta este principiul compensării carbonului.

Această reducere (sau sechestrare) a carbonului se realizează prin proiecte specifice privind carbonul, deseori situate în țări în curs de dezvoltare.

Aceste proiecte generează credite de carbon, unde 1 credit = 1 tonă de emisii de CO₂ reduse sau sechestrate. Reducerile emisiilor de carbon sunt obținute folosind metodologii recunoscute la nivel internațional și sunt verificate periodic.

Pe lângă reducerea carbonului sau sechestrarea acestuia, unele dintre aceste proiecte oferă și alte avantaje de mediu, sociale și economice, precum păstrarea biodiversității, inserția profesională, majorarea salariului zilnic, asistență educațională și medicală. Sprijinirea acestor proiecte reprezintă o modalitate de îmbunătățire a traiului comunităților locale, într-un mod sustenabil, abordând în același timp aspectele privitoare la schimbările climatice și contribuind, astfel, la atingerea Obiectivelor de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite.

Cum se implementează strategia Lavazza privind neutralitatea emisiilor de carbon? De ce sunt compensate emisiile de carbon ale capsulelor Lavazza Blue?

Compensarea emisiilor de CO₂ asociate producției capsulelor Blue reprezintă un pas important pentru grupul Lavazza, care își propune să aducă toate companiile și produsele grupului la un nivel zero al emisiilor de carbon, după cum prevede planul „Calea către zero” al grupului Lavazza. Această orientare este în concordanță cu angajamentul grupului Lavazza de a adera la Obiectivele de dezvoltare sustenabilă ale Organizației Națiunilor Unite, în special prin oferirea unui răspuns la obiectivele SDG 12 (Obiectivele de dezvoltare sustenabilă: consumul și producția responsabilă) și SDG 13 (Scopul dezvoltării sustenabile: combaterea schimbărilor climatice).

În mod specific, proiectele de compensare își propun să reducă emisiile de CO₂. Fiecare tonă de CO₂ redusă sau sechestrată generează 1 credit de carbon.

Reducerile eficiente ale emisiilor (sau sechestrarea) sunt măsurate cu exactitate folosind metodologii de calcul riguroase și sunt verificate de terțe părți. După acest proces de verificare, se emit credite de carbon pe piață, care sunt puse la dispoziție într-un registru internațional electronic privind carbonul. B28 Astfel, toate operațiunile sunt urmărite și sunt disponibile public. Odată ce au fost utilizate în scopuri de compensare, creditele sunt retrase pentru a se evita numărarea dublă. Compensarea are loc prin sprijinirea proiectelor de reîmpădurire, agricultură sustenabilă și energie regenerabilă în țările în curs de dezvoltare; acele proiecte sunt în afara lanțului nostru de aprovizionare și pot genera credite de carbon de calitate, conforme cu cele mai înalte standarde internaționale (VCS, CCBA, CDM).

Care este obiectivul programului Lavazza de neutralitate a emisiilor de carbon? Ce faze sunt incluse? Ce anume include neutralitatea emisiilor de CO₂?

Neutralitatea acestor capsule include compensarea emisiilor la nivelul întregului ciclu de viață al produsului, de la cultivarea cafelei și până la finalul ciclului său de viață, trecând prin toate etapele de producție, transport și eliminare.

Aceasta include colectarea materiilor prime, fabricarea produselor, faza de ambalare, transportul în amonte și în aval și, nu în cele din urmă, faza de eliminare.

Există norme juridice obligatorii referitoare la această alegere?

Abordarea noastră în privința neutralității emisiilor de carbon este un act în totalitate voluntar. Această orientare este în concordanță cu angajamentul grupului Lavazza de a adera la Obiectivele de dezvoltare sustenabilă ale Organizației Națiunilor Unite, în special prin oferirea unui răspuns la obiectivele SDG 12 (Obiectivele de dezvoltare sustenabilă: consumul și producția responsabilă) și SDG 13 (Scopul dezvoltării sustenabile: combaterea schimbărilor climatice).

Cum este generat un credit de carbon? Cum este validat?

Toate proiectele de compensare își propun să reducă emisiile noastre de CO₂. Fiecare tonă de CO₂ redusă sau sechestrată generează 1 credit de carbon. Reducerea eficientă a (sau eliminarea) emisiilor este măsurată cu exactitate folosind metodologii de calcul riguroase și este verificată de terțe părți recunoscute de ONU. După acest proces de verificare, se emit credite de carbon pe piață, care sunt puse la dispoziție într-un registru internațional electronic privind carbonul. Astfel, toate operațiunile de compensare sunt urmărite și sunt accesibile publicului. Odată ce au fost utilizate în scopuri de compensare, creditele sunt retrase pentru a se evita numărarea dublă. Compensarea are loc prin sprijinirea proiectelor de reîmpădurire, agricultură sustenabilă și energie regenerabilă în țările în curs de dezvoltare; acele proiecte sunt în afara lanțului nostru de aprovizionare și pot genera credite de carbon de calitate, conforme cu cele mai înalte standarde internaționale (VCS, CCBA, CDM).

Sunt neutre din punct de vedere al emisiilor de CO₂ toate produsele de unică folosință Lavazza?

Compensarea emisiilor de CO₂ asociate producției capsulelor Blue reprezintă o etapă relevantă a planului „Calea către zero”, care are ca scop reducerea și compensarea emisiilor indirecte din cadrul întregului lanț de aprovizionare în amonte și în aval de operațiunile Lavazza (cafea verde, ambalaj, transport, eliminare). Totodată, pentru emisiile directe, Lavazza a redus și compensat emisiile sale la nivelul corporației (fabrici, birouri comerciale, sedii) începând din anul 2020. Neutralizarea emisiilor indirecte va avea loc treptat și va fi obținută prin cote anuale progresive reprezentate de produse și branduri.

De ce Lavazza a ales proiecte de compensare din afara Europei?

Majoritatea proiectelor de compensare care există astăzi se află în țări în dezvoltare. Beneficiile sociale asociate acestor proiecte au un impact pozitiv notabil asupra comunităților locale situate în locul în care este implementat proiectul.