Actualizare 20.07.2017

Aceste Condiții de vânzare reglementează furnizarea și vânzarea de produse către consumator prin intermediul site-ului lavazza.it (denumit în continuare „site-ul”), deținut de Luigi Lavazza S.p.A. și sunt formulate și furnizate în conformitate cu prevederile Decretului legislativ italian nr. 2016 din 6 septembrie 2005 (așa-numitul „Cod al consumatorului”) și cu toate celelalte legi aplicabile comerțului online.

Aveți dreptul de a solicita informații suplimentare prin intermediul serviciilor noastre de asistență, contactând Serviciul de relații cu clienții. În plus, pentru orice alte informații juridice cu privire la utilizarea site-ului și achizițiile efectuate prin intermediul acestuia, vă rugăm să consultați secțiunile: Termeni de utilizarePolitica de confidențialitateModulele cookieTransport și livrare,
PlățiDreptul de retragereGaranția conformității legaleColectarea produselor uzate de tip echivalent. Vă rugăm să le consultați în mod regulat, împreună cu Condițiile de vânzare, pentru a verifica eventualele actualizări sau modificări.

1. PĂRȚILE CONTRACTUALE – POLITICA COMERCIALĂ

Părțile contractuale sunt:

– Luigi Lavazza S.p.A. („Lavazza”), cu sediul în Torino, Via Bologna nr. 32, companie înregistrată la Camera de Comerț din Torino, cod de identificare fiscală și număr de înregistrare în scopuri de TVA (IVA) 00470550013;

– „Clientul”: consumatorul final sau orice persoană fizică care face o achiziție prin intermediul site-ului în alte scopuri decât pentru activitatea sa comercială, antreprenorială sau profesională în care acesta poate fi implicat;

Lavazza își comercializează produsele pe site și desfășoară comerț online exclusiv pentru utilizatorii săi finali, respectiv „consumatorii finali”, așa cum sunt ei definiți mai sus (referirea la aceștia se va face în continuare folosind termenul „Consumatorul”). În conformitate cu prezenta politică comercială, ne rezervăm dreptul de a procesa comenzi exclusiv de la Consumator. În situația în care nu sunteți un Consumator, vă invităm să renunțați la finalizarea oricăror tranzacții de vânzare pe site.

Lavazza își comercializează produsele exclusiv prin intermediul site-ului și doar în Italia. Cererile de cumpărare care includ o adresă de livrare din afara Italiei nu pot fi acceptate și procesate de către Lavazza

Limba disponibilă pentru încheierea contractului cu Lavazza este limba italiană.

Aceste condiții de vânzare nu reglementează furnizarea de servicii sau vânzarea de produse de către alte entități în afară de Lavazza care pot fi prezente pe site-ul web prin linkuri, bannere sau alte hyperlinkuri. Înainte de plasarea de comenzi și achiziționarea de produse și servicii de la alte entități în afară de Lavazza, vă sfătuim să verificați condițiile acestora de vânzare, deoarece compania Lavazza nu este responsabilă pentru furnizarea de servicii de către respectivele entități sau pentru încheierea de tranzacții comerciale online între utilizatorii site-ului web și terțe părți.

2. APLICAREA ȘI MODIFICAREA CONDIȚIILOR DE VÂNZARE

Înainte de a face achiziții prin intermediul site-ului, Clientul declară că a citit și a înțeles aceste condiții de vânzare, precum și toate informațiile furnizate în timpul procedurii de achiziție și conținutul următoarelor secțiuni: Termeni de utilizarePolitica de confidențialitate și este de acord să le accepte în întregime, fără rezerve.

Lavazza își rezervă dreptul de a modifica prezentele Condiții de vânzare, precum și alte documente enumerate mai sus, evidențiind astfel de modificări pe site. Vă rugăm să verificați cu regularitate site-ul pentru eventuale actualizări sau modificări. Fiecare modificare va intra în vigoare după publicarea pe site-ul web.

Condițiile de vânzare aplicabile unei achiziții vor fi întotdeauna cele aflate în vigoare la momentul plasării comenzii.

3. CARACTERISTICILE ȘI PREȚURILE PRODUSELOR

Pe site-ul web, Lavazza comercializează exclusiv produse cu mărci comerciale protejate și/sau înregistrate sau, în orice caz, cu autorizarea proprietarilor respectivi. Lavazza nu comercializează produse utilizate, produse cu defecte sau produse de o calitate inferioară standardului corespunzător oferit pe piață.

Caracteristicile esențiale ale produselor sunt prezentate pe site-ul web în fișele cu informații despre fiecare produs. Cu toate acestea, imaginile și culorile produselor oferite spre vânzare pe site pot fi modificate și/sau pot să nu fie identice cu cele reale, din cauza browserului de internet și a monitorului utilizate.

Produsele sunt oferite spre vânzare la prețul indicat pe site la momentul plasării comenzii de cumpărare (a se vedea mai jos). Prețurile produselor pot fi supuse modificărilor și pot varia. Vă invităm să verificați prețul final de vânzare înainte de a trimite formularul de comandă care confirmă achiziția.

Prețurile indicate pe site trebuie să fie înțelese ca având TVA inclus și, cu excepția situațiilor în care se precizează în mod expres, nu includ costuri suplimentare pentru transport și livrare, care, după caz, sunt făcute cunoscute Clientului prin instrucțiuni speciale postate pe site și aduse în mod special în atenție în timpul procesului de achiziție.

4. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI

Pentru a achiziționa unul sau mai multe produse de pe site, Clientul trebuie să finalizeze și să transmită electronic către Lavazza formularul de comandă respectiv (denumit în continuare „Comandă de cumpărare”), urmând instrucțiunile furnizate în timpul procesului de achiziție. Toate etapele procedurii de achiziție sunt descrise în mod clar pe paginile site-ului și prin intermediul textelor și graficelor conexe.

Comanda de cumpărare, afișată în întregime imediat înainte de încheierea contractului și întotdeauna înainte de efectuarea plății, conține un rezumat al informațiilor despre caracteristicile esențiale ale fiecărui produs comandat, prețul (inclusiv toate taxele sau comisioanele aplicabile) și orice costuri și/sau taxe de transport aplicabile.

Prin transmiterea comenzii de cumpărare pe cale electronică, Clientul acceptă necondiționat și se obligă să respecte aceste Condiții de vânzare în legătură cu achiziția lor de produse Lavazza. Dacă nu sunteți de acord cu anumite prevederi din acești Termeni și/sau aceste Condiții de vânzare, vă rugăm să nu transmiteți nicio comandă de cumpărare.

După primirea comenzii de cumpărare, Lavazza va verifica disponibilitatea produsului comandat și, odată ce aceasta a fost verificată, va trimite Clientului o confirmare de primire prin e-mail care conține prezentele Condiții de vânzare, inclusiv dispozițiile referitoare la dreptul de retragere și, prin urmare, toate informațiile conținute deja în rezumatul condițiilor comerciale și contractuale care au fost afișate înainte de trimiterea comenzii de cumpărare.

Contractul de vânzare este considerat a fi fost încheiat și complet atunci când Lavazza, folosind mijloace electronice, trimite Clientului, după verificarea corectitudinii datelor furnizate și transmise, confirmarea de primire a comenzii de cumpărare, completată și transmisă de acesta din urmă.

Comanda de cumpărare va fi stocată în baza noastră de date pe perioada necesară finalizării comenzii și, în orice caz, nu mai mult decât impun prevederile legale.

Lavazza își rezervă dreptul de a nu procesa comenzile de cumpărare incomplete, incorecte sau neconforme cu politica comercială menționată la alineatul (1) din prezentele Condiții de vânzare sau în cazul în care oricare dintre produsele comandate nu este disponibil. În aceste situații, vă vom informa că nu a fost încheiat contractul și că Lavazza nu a procesat comanda de cumpărare, precizând și motivele.

În caz particular, dacă produsele prezentate pe site nu mai sunt disponibile/vândute în momentul accesării de către dvs. a site-ului sau la momentul transmiterii formularului de comandă, Lavazza vă va informa prompt cu privire la posibila indisponibilitate a produselor. În astfel de situații, contractul nu va fi finalizat și, dacă a fost deja încheiat din orice motiv, va fi anulat în mod automat și nicio sumă de bani nu va fi percepută.

Orice răspundere contractuală sau non-contractuală a Lavazza, pentru daune directe sau indirecte aduse persoanelor și/sau bunurilor, rezultată din imposibilitatea de a accepta o comandă pentru motivele menționate anterior este exclusă în mod expres.

5. REZERVAREA UNUI PRODUS

Prin intermediul serviciului „Rezervare produs”, puteți achiziționa unele produse care nu sunt disponibile la momentul comenzii de cumpărare, însă pe care Lavazza se obligă să le livreze în momentul în care devin disponibile.

După ce comanda de cumpărare pe care ați completat-o și ați transmis-o utilizând serviciul Rezervare produs a fost recepționată electronic și după ce Lavazza a verificat că datele furnizate și transmise sunt exacte, în termen de o zi de la comanda dvs., compania va trimite o notificare prin e-mail care conține informații cu privire la disponibilitatea produselor, expedierea și livrarea acestora.

Prin transmiterea notificării menționate mai sus, contractul de achiziție va fi considerat încheiat.

Pentru orice altă situație care nu este descrisă în mod specific în acest paragraf, următoarele Condiții de vânzare se vor aplica fără a produce prejudicii.

6. TRANSPORT ȘI LIVRARE

Produsele achiziționate prin intermediul site-ului vor fi livrate de către Lavazza, prin curier, la adresa indicată în comanda de cumpărare, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data încheierii contractului. În cazul în care curierul nu reușește să livreze pentru orice motiv, acesta va lăsa o notificare de nelivrare identificabilă prin utilizarea unor numere relevante pentru organizarea unei noi date de livrare. Curierul livrează de luni până vineri, în intervalul orar 9:00 – 18:00.

Pentru comenzile sub 46 de euro, costurile de transport sunt de 5,99 euro, în timp ce pentru comenzile de valoare egală cu sau mai mare de 46 de euro, livrarea este gratuită.

7. PLĂȚI

Plata comenzilor se poate face: 

(i) prin card de credit aparținând sistemelor de plăți Visa/MasterCard/American Express; 
(ii) la livrare, plătind în numerar direct curierului desemnat de Lavazza, la momentul livrării produselor.

În cazul plății cu card de credit, informațiile financiare (de exemplu, numărul cardului de credit/debit sau data expirării acestuia) vor fi transmise, prin protocol criptat, băncilor care furnizează serviciile conexe pentru plata electronică la distanță, fără ca terții să aibă posibilitatea de a avea acces la acestea în vreun fel. Mai mult, aceste informații nu vor fi utilizate niciodată de către Lavazza decât pentru a finaliza procedurile pe care le implică achiziția dvs. și pentru a face rambursările aferente returnării produsului/produselor (ca urmare a exercitării dreptului dvs. de retragere) sau atunci când este necesară prevenirea sau raportarea către Poliție a unei activități frauduloase realizate prin site. Suma aferentă achiziției produselor și orice taxe de expediere vor fi percepute în momentul expedierii produselor comandate.

Înainte de finalizarea comenzii, aveți dreptul de a solicita o factură fiscală conform indicațiilor primite din timpul procedurii de achiziție. Vă informăm că nu veți putea solicita emiterea unei astfel de facturi după finalizarea procedurii și trimiterea comenzii aferente de cumpărare.

8. DREPTUL DE RETRAGERE (articolul 52 și următoarele din Decretul Legislativului italian nr. 206 din 6 septembrie 2005)

Clientul are dreptul de a rezilia contractul prin intermediul unei comunicări care conține datele sale de identificare, precum și ale contractului, comunicare care va fi expediată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la următoarea adresă:

Serviciul de relații cu clienții pentru Lavazza A Modo Mio – Via Bologna nr. 32 – 10154 Torino

Ca alternativă, notificarea poate fi trimisă, în aceeași perioadă, prin e-mail, la adresa: info@lavazzamodomio.it sau prin fax, la numărul: 011/2398333.

Retragerea este permisă numai în termen de – și nu mai târziu de – 30 de zile de la data livrării produselor. De îndată ce notificarea de retragere a fost primită de către Lavazza, Clientul va fi contactat telefonic, cât mai curând posibil, pentru a furniza adresa de retur pentru produse; prin urmare, Consumatorul se va asigura că produsele sunt returnate companiei Lavazza în conformitate cu instrucțiunile, în următoarele 14 zile și nu mai târziu. Lavazza va rambursa integral suma plătită de Client în termen de 14 zile de la primirea notificării privind retragerea. Costurile de reexpediere a produselor către Lavazza sunt suportate de către consumator.

Integritatea completă a produsului care urmează a fi returnat reprezintă o condiție prealabilă pentru exercitarea dreptului de retragere.

Pentru mai multe informații despre exercitarea dreptului dvs. de retragere, vă rugăm să contactați Serviciul de relații cu clienții pentru Lavazza A Modo Mio, prin: Telefon: telefon: 011/3020300; fax: 011/2398333; e-mail: info@lavazzamodomio.it

9. GARANȚIA CONFORMITĂȚII LEGALE

În conformitate cu prevederile titlului III, partea IV din Decretul Legislativului italian 206/2005 (așa-numitul Cod al Consumatorului), Lavazza oferă pentru produsele achiziționate de pe site o perioadă de garanție de doi ani de la data livrării, fără însă a aduce atingere tuturor drepturilor și măsurilor reparatorii de care se bucură consumatorul în conformitate cu normele Codului Consumatorului, inclusiv dreptul de recuperare fără taxe, prin reparare sau înlocuire, și, alternativ, alte măsuri reparatorii prevăzute la articolul 130 din Codul Consumatorului. Potrivit articolului 129 din Codul consumatorului, „defect” înseamnă o limitare sau o reducere semnificativă a conformității în ceea ce privește utilizarea produsului. Toate defectele rezultate din utilizarea neglijentă sau necorespunzătoare a produsului nu sunt acoperite de această garanție. În cazul în care este în continuare acoperit de garanție, produsul defect trebuie trimis la centrul de service, împreună cu o copie a documentelor corespunzătoare care să certifice achiziția și data livrării. Pentru orice informații suplimentare, vă rugăm să contactați Serviciul de relații cu clienții.

10. COLECTAREA DE PRODUSE UZATE DE TIP ECHIVALENT (articolul 22 din Decretul Legislativului italian nr. 49/2014).

În conformitate cu prevederile Decretului Legislativ italian nr. 49 din 14 martie 2014, atunci când furnizează un nou echipament electric și electronic (EEE) produs pentru uzul casnic, ca urmare a unei comenzi efectuate de către Consumator prin orice tehnologie de comunicare la distanță, Luigi Lavazza S.p.A. (Lavazza) se oferă să ridice gratuit, folosind un raport de unu la unu, un echipament electric și electronic uzat care trebuie eliminat ca deșeu, cu condiția ca acesta să fie de tip echivalent cu noul echipament furnizat (DEEE echivalent). Colectarea deșeurilor DEEE echivalente va fi realizată de Lavazza de la aceeași adresă la care a fost livrat noul produs și va avea loc după livrarea acestuia din urmă. Pentru a profita de colectarea gratuită a deșeurilor DEEE echivalente, consumatorul trebuie să solicite serviciul la comandarea noului produs prin contactarea Serviciului de relații cu clienții pentru Lavazza A Modo Mio Customer Service: Telefon: 011 30 20 300 Fax: 011 23 98 333 E-mail: info@lavazzamodomio.it. Numărul total de deșeuri DEEE echivalente colectate nu poate fi mai mare decât numărul de produse de același tip care au fost achiziționate. La verificarea existenței cererii și a comenzii de furnizare a unui nou echipament EEE, Lavazza se va asigura că procesul de colectare a deșeurilor DEEE de tip echivalent are loc în termen de 30 de zile de la data comenzii, folosind furnizori autorizați care vor contacta Consumatorul pentru a stabili de comun acord data de colectare. La data convenită, Consumatorul trebuie să se asigure că deșeul DEEE de tip echivalent este pregătit pentru colectare (deconectat de la sursa de alimentare, curat etc.). Colectarea poate fi refuzată în cazul în care există riscul de contaminare a personalului responsabil cu colectarea sau dacă devine evident că deșeul DEEE de tip echivalent nu conține componentele sale esențiale sau conține alte deșeuri decât DEEE. În orice situație, dorim să reamintim Consumatorului că toate deșeurile DEEE pot fi eliminate la centrele municipale de eliminare a deșeurilor. Deșeurile DEEE foarte mici (cu dimensiuni exterioare sub 25 cm) pot fi aduse, de asemenea, gratuit, chiar și fără achiziționarea unui nou produs echivalent, la punctele de vânzare cu o suprafață de cel puțin 400 mp pentru echipamentele electrice și electronice, precum și la alte puncte de vânzare care au activat în mod voluntar acest serviciu.

11. POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Puteți obține informații despre modul în care procesăm datele dvs. cu caracter personal accesând Politica de confidențialitate, pe care vă invităm să o consultați periodic, împreună cu prezentele Condiții de vânzare, pentru eventuale actualizări sau modificări.

Pentru alte condiții referitoare la utilizarea site-ului, vă rugăm să citiți, de asemenea, dacă încă nu ați făcut acest lucru, secțiunile noastre Termeni de utilizare și Politica privind modulele cookie, pe care vă invităm să le consultați periodic, împreună cu prezentele Condiții de vânzare, pentru a verifica eventuale actualizări sau modificări.

12. SERVICIUL DE RELAȚII CU CLIENȚII

Pentru orice informații sau reclamații, vă rugăm să contactați Serviciul de relații cu clienții pentru Lavazza A Modo Mio, Via Bologna nr. 32 – 10152 Torino (Italia)

Telefon: 011/3020300

Fax: 011/2398333

E-mail: info@lavazzamodomio.it

13. LEGISLAȚIA APLICABILĂ

Condițiile de vânzare sunt guvernate de legislația italiană și, în special, de Decretul legislativ italian nr. 206 din 6 septembrie 2005 (așa-numitul Cod al consumatorului), cu referire specifică la normele privind contractele la distanță, și de Decretul legislativ nr. 70 din 9 aprilie 2003 privind anumite aspecte legate de activitatea de comerț.

Competența de soluționare a litigiilor va fi cea prevăzută de legislația italiană aplicabilă la momentul încheierii contractului.

Comisia Europeană oferă o platformă pentru soluționarea online a litigiilor, pe care o puteți accesa prin intermediul următorului link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Dacă doriți să aduceți o problemă în atenția noastră, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la adresa info@lavazza.it