Excelență cu impact zero al emisiilor de CO₂

Capsulele noastre de cafea nu ar putea fi întru totul excelente dacă nu am avea grijă de mediul înconjurător și de amprenta de carbon. Din acest motiv, produsele noastre sunt realizate astfel încât să aibă impact zero al emisiilor de CO₂. Acum, vă oferim excelență la superlativ.

Excelență cu impact zero al emisiilor de CO₂ 

Din acest moment, toate capsulele Lavazza Firma și Lavazza Blue sunt neutre din punct de vedere al emisiilor de CO₂. Experiența unică a cafelei Lavazza cu toate aromele și notele distinctive ale amestecurilor noastre, acum în capsule excelente cu impact zero privind emisiile de CO₂.

Noile capsule Lavazza neutre din punctul de vedere al emisiilor de CO₂ 

Abordarea noastră privind neutralitatea emisiilor de CO₂ începe prin reducerea emisiilor la nivelul întregului lanț valoric Lavazza. În 2020, ne-am început călătoria de compensare a emisiilor directe și de atingere a unei compensări complete a emisiilor de CO₂.
Aceasta face parte din angajamentul nostru mai amplu în direcția sustenabilității, numit Blend for Better. Acesta include numeroase proiecte în concordanță cu Obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite pentru 2030, în patru domenii principale: Grija față de mediul înconjurător, Crearea unui cerc virtuos, Generarea de oportunități și Educația în direcția schimbării.

DESCOPERIȚI MAI MULTE

Ce înseamnă aceasta în mod concret?    

Abordarea noastră în privința neutralității emisiilor de carbon începe prin reducerea emisiilor. Conștientizând faptul că toate emisiile nu pot fi reduse dintr-o dată, Lavazza folosește compensarea emisiilor de carbon pentru emisiile reziduale, sprijinind diferite proiecte. Ne compensăm emisiile anuale de carbon în raport cu volumele de capsule Lavazza Firma și Lavazza Blue vândute. Pentru 2021, cantitatea compensată este egală cu:

 318.390.659 km cu autoturismul
318.390.659 km cu autoturismul

Transport mediu cu autoturismul. Media ia în considerare motoarele cu ardere internă și mașinile electrice, diferitele clase de autovehicule, diferitele dimensiuni ale acestora, precum și tipurile de combustibil. Pentru mașinile electrice, se iau în considerare numai mașinile de dimensiune medie.

 183.671 de călătorii între Paris și New York, per pasager
183.671 de călătorii între Paris și New York, per pasager

Călătorie de 5.849,32 km cu un avion pentru zboruri lungi. Grad de ocupare de 80%.

  30.479.693 de topuri de hârtie produse
30.479.693 de topuri de hârtie produse

Pentru un top de hârtie, se iau în calcul 500 de foi în format A4. Gramaj de 75 g/m2, hârtie cerată ușoară, ambalajul nu este luat în considerare.

Ciclul de viață al produsului      

Activitățile implementate pentru a compensa emisiile de CO₂ ale capsulelor Lavazza Firma și Lavazza Blue pe parcursul întregului ciclu de viață al produsului, de la cultivarea cafelei la sfârșitul ciclului său de viață, în toate etapele de producție, transport și eliminare.

<p>1. Aprovizionarea cu cafea    </p>

1. Aprovizionarea cu cafea    

Compensăm toate emisiile asociate cantității de cafea produsă și prelucrată în fiecare etapă a lanțului de aprovizionare.

<p>2. Ambalare      </p>

2. Ambalare      

Compensăm emisiile asociate tuturor fazelor de producție a ambalajelor.

<p>3.&nbsp;Producție</p>

3. Producție

Compensăm toate emisiile asociate procesului de producție în urma căruia cafeaua verde este transformată în capsule.

<p>4. Distribuție    </p>

4. Distribuție    

Compensăm emisiile asociate distribuirii produsului final din centrul de producție până la toate centrele de distribuție.

<p>5. Consum</p>

5. Consum

Compensăm emisiile asociate consumului produsului final (de ex., energia automatelor de cafea).

<p>6. Sfârșitul ciclului de viață    </p>

6. Sfârșitul ciclului de viață    

Compensăm emisiile asociate tuturor pașilor prin care se elimină produsul final (de ex., eliminarea ambalajelor și a cafelei în conformitate cu cadrul de reglementare și operațional din fiecare țară).

Vom atinge împreună obiectivul de neutralitate a emisiilor de CO₂    

Lavazza este unul dintre cei mai importanți actori din sectorul agroalimentar din lume. Din acest motiv, producerea unei cafele de cea mai înaltă calitate reprezintă doar o parte a misiunii noastre, deoarece aceasta nu ar însemna nimic dacă nu am lua în considerare și modul în care procedăm.
Angajamentul nostru constă în a face tot ceea ce ne stă în putere pentru a folosi resurse sustenabile, a asigura un mediu de lucru echitabil pentru cultivatorii de cafea și, desigur, a reduce emisiile de CO₂ în lanțul nostru de aprovizionare. Să mergem împreună.

Exemple de proiecte de compensare a emisiilor de carbon selectate de Lavazza

Restaurarea pădurii Guanaré din Uruguay
Proiectul, certificat conform standardelor VCS-SC, constă în reîmpădurirea și restaurarea pajiștilor degradate în scopul de a îmbunătăți calitatea solului și biodiversitatea, sporind - în același timp - nivelul de izolare a carbonului. Totodată, proiectul creează o industrie sustenabilă a lemnului, oferind mai multe oportunități de angajare și consolidând economia rurală din Uruguay.
Madre de Dios - Peru
În apropiere de situl antic de la Machu Picchu, în coridorul de conservare Vilcabamba-Amboró, construirea unui drum interoceanic care să lege Brazilia de Peru pune în pericol pădurea tropicală și una dintre cele mai prețioase zone pentru biodiversitate din lume. Acest proiect, verificat în conformitate cu standardele VCS și CCBA, abordează amenințarea socială la adresa comunității indigene și exploatările forestiere ilegale, sporind supravegherea în zonă și instituind practici sustenabile de gestionare a pădurilor.
Kariba - Zimbabwe
Kariba este un proiect de conservare forestieră, certificat de VCS-CCBS, care are un impact social uriaș. Achiziționarea de certificate de emisii protejează independența comunităților indigene și contribuie la bunăstarea acestora. Investițiile sunt orientate către îmbunătățirea asistenței medicale, a infrastructurii, a educației și a agriculturii. În special, în ceea ce privește ultimul domeniu, activitățile se concentrează pe agricultura de conservare, pe grădinile comunitare, pe instruirea apicultorilor, pe gestionarea incendiilor și ecoturism, toate acestea generând efecte pozitive la nivelul întregii regiuni.
Hidrocentralele fără acumulare din Chile
Inaugurată în octombrie 2011, hidrocentrala fără acumulare premiată de la Chacayes reprezintă prima etapă a dezvoltării de către Pacific Hydro a unor proiecte în valea Alto Cachapoal. În 2012, Chacayes s-a înregistrat pentru a emite și a comercializa certificate de emisii în conformitate cu mecanismul de dezvoltare curată instituit prin Protocolul de la Kyoto. Hidrocentralele fără acumulare Coya și Pangal au reprezentat primele realizări ale Pacific Hydro din America de Sud, în urma sosirii noastre în Chile în 2002. Coya și Pangal au generat energie curată și regenerabilă în Chile timp de aproape 100 de ani.

CUM NE DESFĂȘURĂM ACTIVITATEA 

Pentru noi, durabilitatea reprezintă o responsabilitate comună, ce are la bază evoluția noastră continuă 

<p style="color:white; text-align:center">Lavazza</p> +

Lavazza

Consideră că un mediu sănătos reprezintă un drept universal și o responsabilitate comună

Acționează pentru a genera o schimbare în bine la nivelul întregului lanț de aprovizionare

Investește în inovație pentru a lăsa în urmă o lume mai bună pentru generațiile viitoare

Iubește Pământul și luptă cu pasiune pentru a-i îmbunătăți viitorul

S-a angajat ca, în fiecare zi, să reducă impactul asupra climei și să promoveze o economie circulară

<p style="color:white">Protejarea climei</p> +

Protejarea climei

Numeroase activități ale omului contribuie la sporirea concentrației de gaze cu efect de seră în atmosferă, fapt care, la rândul său, contribuie la schimbările climatice de la nivel global. Efectele pot fi resimțite și pe plantațiile de cafea, fapt care cauzează o pierdere a biodiversității și o scădere a productivității și a calității, cu consecințe negative asupra condițiilor de trai ale cultivatorilor.

Scopul Lavazza este de a contribui la lupta împotriva schimbărilor climatice, reducând emisiile de carbon generate la nivelul întregului lanț valoric al grupului până în anul 2030.

<p style="color:white">Sustenabilitatea de mediu la sursă<p> +

Sustenabilitatea de mediu la sursă

Cei peste 125 de ani de experiență în domeniu au învățat compania Lavazza să își concentreze inițiativele la sursa cafelei, în locurile în care știe că poate genera un impact semnificativ, pe termen lung, interacționând cu și sprijinind comunitățile producătoare de cafea.

Prin intermediul Fundației Lavazza, Lavazza joacă un rol activ în proiectele de dezvoltare durabilă, care ajută cultivatorii de cafea să adopte cele mai adecvate tehnici agricole pentru a răspunde eficient la impactul schimbărilor climatice și a promova bunele practici în scopul protejării zonelor cu valoare naturală ridicată.

<p style="color:white">Sustenabilitate prin proiectare<p> +

Sustenabilitate prin proiectare

Scopul Lavazza este de a garanta o calitate maximă a cafelei cu cel mai mic impact posibil asupra mediului. Aceasta se încadrează în activitățile de cercetare și dezvoltare, datorită experimentării și implementării celor mai inovatoare tehnici, din etapele incipiente ale conceperii ambalajelor, a automatelor de cafea și a modelelor de producție.

Totodată, urmărirea obiectivului de sustenabilitate prin proiectare urmează principiile economiei circulare în scopul de a preveni generarea de deșeuri și de a reduce impactul asupra mediului, sporind eficiența și reducând emisiile și producția de deșeuri la nivelul întregului ciclu de viață al produsului. Inspirată din natură, abordarea „proiectare pentru circularitate” adoptată de Lavazza și-a stabilit ca obiectiv optimizarea utilizării resurselor, favorizarea resurselor regenerabile și reciclate și extragerea de plus-valoare din produse la finalul ciclului lor de viață prin reutilizare, reciclare și compostare.

<p style="color:white">Utilizarea responsabilă a resurselor</p> +

Utilizarea responsabilă a resurselor

Un lanț de aprovizionare la fel de complex și de amplu precum cel al cafelei necesită o strategie detaliată orientată către reducerea impactului său asupra mediului, inclusiv prin utilizarea responsabilă a resurselor naturale, de la producție la consum. Din acest motiv, Lavazza adoptă protocoale în scopul de a obține o eficiență energetică maximă și gestionarea sustenabilă a apei și a deșeurilor.