Afacerea de a deveni o afacere
Cum poate fi crescută eficiența producătorilor de cafea din nordul Tanzaniei.
Tanzania
Regiunile Kilimanjaro și Arusha
Provocarea

Productivitatea sistemelor agricole din Tanzania este prea scăzută pentru a putea oferi niveluri adecvate de venit și siguranță alimentară, precum și oportunități de investiții în companii. Micii agricultori se confruntă cu provocări, precum solul insuficient de fertil, schimbarea climatică și lipsa accesului la informații actualizate și la servicii de asistență pentru agricultură. Lipsesc și organizațiile de cultivatori profesioniști gestionate corespunzător, iar agricultorii nu au abilitățile antreprenoriale și agricole și cunoștințele necesare pentru a trece de la agricultura de subzistență la niveluri mai competitive, antreprenoriale.

Obiectivele
Creșterea nivelului de trai a 10.000 de mici producători de cafea

Îmbunătățirea competitivității producătorilor și prin crearea de organizații rurale

Creșterea productivității și calității cafelei prin utilizarea sustenabilă a resurselor naturale și de familie

Răspunsul

Fundația Lavazza, în colaborare cu Fundația Hanns R. Neumann Stiftung (HRNS), se axează pe dezvoltarea aptitudinilor agricultorilor și a structurilor lor organizatorice, pentru a le putea oferi instrumentele potrivite cu scopul de a deveni din ce în ce mai competitivi pe piață. Intervențiile proiectului vizează întregul lanț valoric: de la producție la comercializare, inclusiv aspecte foarte importante precum siguranța alimentelor, diversificarea producției, adaptarea la schimbarea climatică și aspecte legate de sporirea rolului femeilor și crearea oportunităților pentru tineri.