La rădăcinile schimbării
Fundația Lavazza, împreună cu Oxfam, se ocupă de una dintre cele mai grave și urgente probleme: repararea pagubelor cauzate de roya.
Provocarea

În ultimii ani, roya, sau rugina cafelei, a deteriorat plantele de cafea din Republica Dominicană și Haiti, provocând pagube masive asupra producției. Producția națională a scăzut cu 70%, iar țările au fost forțate să importe cafea pentru a răspunde cererii locale.

Obiectivele
Îmbunătățirea condițiilor de viață ale familiilor rurale din zonele cele mai marginalizate din zona de sud a Haiti și Republica Dominicană, crescând veniturile acestora cu cel puțin 25% și consolidând rolul femeilor.

Îmbunătățirea productivității plantațiilor de cafea cu 35%.

Furnizarea de sprijin tehnic și financiar cooperativelor pentru gestionarea adecvată a achiziției și comercializării în Republica Dominicană.

Încurajarea cooperării și schimbului de cunoștințe între Republica Dominicană și Haiti, consolidând astfel politicile locale de promovare a sectorului cafelei și relațiile dintre cele două țări.


Răspunsul

Fundația Lavazza, împreună cu Oxfam, a lansat un proiect bi-național pentru sprijinirea micilor producători de cafea din Republica Dominicană și Haiti prin cooperative, care implică 2.208 mici producători din Haiti și 1.230 de producători din Republica Dominicană.

Proiectul a permis replantarea a 8 milioane de plante de cafea în cele două țări pe parcursul a trei ani.
Activitățile organizate s-au axat pe asistența tehnică și instruirea producătorilor locali.
De asemenea, a fost acordat sprijin pentru crearea unei mici unități de prăjire locale în Republica Dominicană, instruirea tinerilor producători cu privire la tehnicile de prăjire și comercializarea produsului.

În prezent, proiectul intră în a doua fază, care va vedea o extindere a operațiunilor în Cuba și o participare directă a experților Lavazza în instruirea producătorilor pe tema calității.