Sustenabilitate
Pentru reamenajarea districtului Aurora și dezvoltarea sa, abordarea Lavazza a reflectat criteriile de sustenabilitate privind mediul înconjurător, scopul fiind reducerea și prevenirea poluării și exploatării resurselor energetice utilizabile, o decizie care a adus beneficii atât locale, cât și globale. 
Compania a decis, de asemenea, să desemneze noua clădire, care găzduiește Centrul de conducere a companiei, pentru Certificarea LEED® Gold (Leadership in Energy and Environmental Design – Leadership în design economic și ecologic), cel mai cunoscut premiu la nivel mondial pentru performanță energetică și ecologică, pe care puține clădiri din Italia au atins-o vreodată.
LEED®: Ce reprezintă?

Noul sediu a fost nominalizat pentru certificarea LEED® de nivel GOLD. Acronimul provine de la Leadership in Energy and Environmental Design (Leadership în design economic și ecologic) și reprezintă recunoașterea cea mai populară din lume în ceea ce privește creșterea performanței energetice și din punctul de vedere al mediului. Acesta este un sistem de măsurare voluntar, conceput pentru a evalua clădirile comerciale, terțiare și rezidențiale noi, dar și existente. Noul Centru de conducere a companiei a aderat la prevederile protocolului LEED®, de la selecția locației până la proiectare, execuție (în contextul căreia s-a recuperat 80% din moloz) și monitorizare post-ocupare a forței de muncă. Clădirea este concepută pentru a maximiza confortul angajaților Lavazza, pentru a economisi energie și a reduce consumul de apă potabilă. Criteriile de evaluare sunt împărțite în condiții prealabile și credite. Condițiile prealabile sunt cerințe minime care trebuie respectate pentru a obține orice nivel de certificare LEED®. Creditele vă permit să obțineți un scor bazat pe ce anume determină nivelul de certificare: de bază, silver, gold și platinum.

Noul Centru de conducere a companiei Lavazza își propune să atingă nivelul gold, conform LEED® Italia 2009, standardul pentru construcții noi și reabilitări.

Sustenabilitatea locației + Sustenabilitatea locației

Valorează ¼ din punctele atribuite și abordează aspecte de mediu ale locației unde este construită clădirea. Creditele recompensează alegerea de a construi în zonele urbane sau în zonele bine deservite de transportul public, pentru a regenera terenurile, pentru a-i încuraja pe viitorii utilizatori să folosească mijloace ecologice de transport, să colecteze și să recicleze apa de ploaie, pentru a reduce efectul de insulă de căldură (supraîncălzirea zonelor urbane) și poluarea luminoasă.

Gestionarea resurselor de apă + Gestionarea resurselor de apă

Categoria Managementul apei (1 condiție prealabilă, 3 credite, maximum 10 puncte) abordează problemele de mediu legate de utilizarea, gestionarea și eliminarea apei din clădiri, promovarea reducerii consumului de apă și a reciclării apei de ploaie.

Energie și aer + Energie și aer

Această categorie valorează 1/3 din punctele atribuite și promovează îmbunătățirea performanței energetice a clădirilor și utilizarea de energie din surse regenerabile sau alternative.

Materiale și resurse + Materiale și resurse

Această categorie (1 condiție prealabilă, 8 credite, maximum 14 puncte) ia în considerare problemele de mediu legate de selectarea materialeloreliminarea deșeurilor și reducerea impactului asupra mediului generat de traficul rutier.

Calitatea mediului interior + Calitatea mediului interior


Categoria (2 cerințe preliminare, 15 credite, maximum 15 puncte) abordează problemele de mediu cu privire la sănătatea, siguranța și confortul locatarilor clădirii, eficacitatea sistemului de ventilație și controlul contaminării aerului.

Procesul de certificare

Înregistrarea proiectului este etapa formală care inițiază procesul de certificare LEED®. Un proiect desemnat pentru certificare trebuie să dovedească faptul că poate îndeplini cerințele minime ale programului și doar în momentul respectiv proiectul poate fi înregistrat efectiv. Prin urmare, proiectanții trebuie să pregătească documentația și calculele necesare pentru a demonstra îndeplinirea criteriilor referitoare la condiții preliminare și credit. Certificarea LEED® se obține la finalizarea construcției, după demonstrarea faptului că imobilul îndeplinește cerințele programului pentru nivelul de certificare solicitat.

Noul Centru de conducere a companiei Lavazza a fost înregistrat că a obținut certificarea LEED® de nivel gold în luna septembrie 2011, la acea dată fiind prima clădire din regiunea Piemont care a candidat.

Deoarece certificarea este un proces complex care implică o monitorizare constantă a activității, există trei organisme speciale pentru Centrul de conducere a companiei Lavazza:

  • Autoritatea de punere în funcțiune (autoritatea de supraveghere): un organism responsabil cu supravegherea proiectării, instalării și testării tuturor echipamentelor cu impact asupra consumului de energie al clădirii;
  • Specialist acreditat LEED® (expert acreditat sau expert certificat): o persoană competentă în procesul de certificare, responsabilă cu gestionarea echipei de proiectare și construcție astfel încât să obțină credite și cu efectuarea de inspecții periodice pe șantier;
  • Manager LEED® în cadrul companiei de execuție.
Sustenabilitate, mai întâi de toate

Noul Centru de conducere a companiei a fost conceput în conformitate cu cele mai înalte criterii de sustenabilitate. 
O abordare pe care Lavazza o aplică tuturor proceselor și inițiativelor sale.

AFLAȚI MAI MULTE