Back
PRODUSE
COLLECTIONS
CAFEA

*Compania Lavazza nu este afiliată, susținută sau sponsorizată de Nespresso
**Nescafè®, Dolce Gusto® și Melody I sunt mărci comerciale terțe fără nicio legătură cu Luigi Lavazza S.p.A.​

LAVAZZA STORIES
alt alt

Politica de confidențialitate

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Art. 13 din Regulamentul UE n. 679/2016

 

Rev. mai 2021

 

Introducere

În temeiul Regulamentului European nr. 679/2016 (în continuare denumit „Regulamentul“) și al legislației naționale privind protecția datelor cu caracter personal (în continuare denumită în mod colectiv „Legea confidențialității“), LUIGI LAVAZZA S.P.A. vă invită să citiți cu atenție această Politică de Confidențialitate care conține informații importante privind protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal. 

Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se bazează pe principiul corectitudinii, legalității, transparenței, al limitării legate de scop și de stocare, al reducerii la minimum a datelor și al exactității, al integrității și confidențialității, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului. 

 

**** 

 

1) OPERATORUL DE DATE

Operatorul de date este LUIGI LAVAZZA S.p.A. (În continuare denumit „Lavazza” și/sau „Operatorul de date”) cu sediul social la Torino - Via Bologna 32, prin persoana reprezentantului său legal pro tempore.

 

2) RESPONSABILUL CU PROTECȚIA DATELOR - DPO

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului, Operatorul de date a identificat și numit un Responsabil cu protecția datelor (DPO) care răspunde de monitorizarea respectării Regulamentului și care este persoana de contact pentru persoanele vizate și pentru Autoritatea italiană pentru protecția datelor. DPO poate fi contactat la următoarea adresă de e-mail PrivacyDPO@lavazza.com

 

3) DATELE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

  • Date de identificare (cum ar fi numele, prenumele etc.)
  • Date de contact (e-mail, adresă, număr de telefon).
  • Date privind geo-locația și/sau privind navigarea pe internet (inclusiv adresele IP) colectate prin intermediul modulelor cookie instalate pe computerul sau pe dispozitivul dumneavoastră mobil (pentru mai multe informații, vedeți Politica privind modulele cookie)

Dacă o solicitare este trimisă din secțiunea „Contact” a site-ului Lavazza, trebuie furnizate anumite date cu caracter personal pentru a permite Lavazza să vă îndeplinească cererile și de aceea câmpurile corespunzătoare din formularul de înregistrare sunt marcate ca obligatorii.

Pe lângă categoriile mai sus menționate de date cu caracter personal, alte date pe care le-ați furnizat direct (așa numitele „Contribuții”) pot fi prelucrate și împărtășite pe paginile rețelelor sociale dedicate Lavazza (Facebook, Twitter, Instagram, etc.). Pentru gestionarea acestor pagini, adresați-vă terților care furnizează aceste servicii. Câteva exemple de date colectate prin intermediul rețelelor de socializare sunt like-urile, comentariile, imaginile și, în general, tot conținutul și toate informațiile pe care le-ați publicat eventual pe paginile rețelelor sociale dedicate produselor care aparțin diferitelor mărci ale Grupului Lavazza. 

 

4) SCOPURILE ȘI TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRII

În conformitate cu nevoile asociate accesării diferitelor secțiuni ale site-urilor Lavazza (și fără a aduce atingere inițiativelor individuale care implică furnizarea unor date cu caracter personal specifice, pentru care se vor publica notificări de confidențialitate specifice de la caz la caz), scopurile prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal și temeiurile juridice aferente sunt indicate mai jos:

  • Gestionarea solicitărilor: Datele cu caracter personal vor fi colectate pentru a gestiona și a răspunde solicitărilor legate de produsele și inițiativele diferitelor mărci ale Grupului Lavazza. Temeiul legal pentru această prelucrare este interesul legitim al Operatorului de date. 
  • Participarea la concursuri și acordarea de cadouri: putem să vă prelucrăm datele cu caracter personal ca să puteți participa la concursuri și acordarea de cadouri. Temeiul legal pentru această prelucrare este implementarea măsurilor pre-contractuale la care persoana vizată este parte.

Alte scopuri:

  • Marketing: În cazul în care ne dați în mod specific consimțământul, putem să vă prelucrăm datele cu caracter personal pentru a vă trimite comunicări de natură comercială sau pentru a vă invita să luați parte la inițiativele noastre promoționale, să participați la evenimentele noastre și să vă înregistrați la buletinul nostru informativ. Temeiul legal al acestei prelucrări este Consimțământul persoanei vizate, care poate fi revocat în orice moment.
  • Crearea de profiluri: în cazul în care ne dați în mod specific consimțământul, putem să vă prelucrăm datele cu caracter personal în scopul creării de profiluri, și anume pentru a vă analiza sau prevedea gusturile, potențialele obiceiuri și alegeri în calitate de consumator, pentru a vă putea oferi produse, servicii, promoții și comunicări comerciale personalizate. Temeiul legal al acestei prelucrări este Consimțământul Persoanei vizate, care poate fi revocat în orice moment.     

Crearea de profiluri poate fi de asemenea realizată prin utilizarea modulelor cookie originale și de terță parte. De aceea, vă invităm să citiți Politica privind modulele cookie. Această prelucrare poate fi realizată cu condiția ca dumneavoastră să vă dați consimțământul suplimentar opțional în mod specific.

         Pe lângă cazurile de mai sus:

  • Scopuri legate de analiză: Datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat atunci când ați interacționat cu universul Lavazza și informațiile privind această interacțiune vor fi colectate în baza noastră de date și vor fi utilizate în mod anonim pentru a analiza și pentru a îmbunătăți serviciile pe care le oferim, pentru a evalua eficiența activităților și inițiativelor promovate de Lavazza și pentru a realiza o analiză statistică a compoziției bazei de date. Temeiul legal al acestei prelucrări este interesul legitim al Operatorului de date.
  • Orice alt scop pentru care v-ați dat consimțământul în mod specific poate fi revocat în orice moment.

 

5) NATURA FURNIZĂRII

Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este opțională. Cu toate acestea, nefurnizarea datelor cu caracter personal poate duce la imposibilitatea utilizării anumitor servicii (de ex. primirea buletinului informativ etc.).

Natura obligatorie sau opțională a furnizării datelor cu caracter personal va fi marcată de fiecare dată prin utilizarea simbolurilor (de ex. „*“) amplasate lângă informațiile care necesită furnizarea datelor în respectivul scop. 

 

6) METODE DE PRELUCRARE

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate în conformitate cu dispozițiile actualei Legi a Confidențialității, prin utilizarea de mijloace electronice sau automate și prin metode manuale, urmărind logica strict legată de scopurile pentru care au fost colectate datele, prin intermediul bazelor de date, a platformelor electronice gestionate de Lavazza sau de terți (desemnați Persoane împuternicite de operator), a sistemelor IT integrate ale Lavazza și ale terților mai sus menționați și/sau prin site-urile deținute sau utilizate de Lavazza.

Datele dumneavoastră vor fi prelucrate utilizând metode care să asigure cel mai înalt nivel de confidențialitate și numai de către persoane instruite și autorizate să le prelucreze. Operatorul de date adoptă toate măsurile organizatorice și tehnice adecvate pentru a asigura un nivel de securitate corespunzător riscului prezentat legat de prelucrare.

 

7) DESTINATARII DATELOR

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate în principal la birourile Operatorului de date și în locurile în care sunt situate Persoanele împuternicite de operator.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi făcute accesibile, în scopurile enumerate mai sus, angajaților și partenerilor Lavazza.

Datele cu caracter personal pe care le furnizați pot fi transferate companiilor din Grupul Lavazza și/sau companiilor terțe situate în Uniunea Europeană/Spațiul Economic European și în afara acestora. Aceste companii realizează activitățile mai sus menționate privind prelucrarea datelor cu caracter personal în numele Operatorului de date și vor opera ca Persoane împuternicite de operator.

Operatorul de date adoptă garanțiile corespunzătoare pentru a furniza un nivel adecvat de protecție, echivalent cu cel utilizat în UE/SEE.

Operatorul de date a făcut o listă cu Persoanele împuternicite de operator care este actualizată în mod constant și poate fi vizualizată făcând o solicitare la adresele indicate la punctul 11 al acestei Politici de confidențialitate. 

În fine, datele dumneavoastră pot fi trimise autorităților judiciare în cazul în care e necesar și în cazurile prevăzute de lege.

 

8) PERIOADA DE STOCARE A DATELOR

Pentru a asigura conformitatea cu principiile de necesitate și proporționalitate a prelucrării, am stabilit diferite perioade de stocare a datelor cu caracter personal pentru fiecare scop urmărit în parte;

-          Datele colectate în scopul creării de profiluri și pentru trimiterea de materiale promoționale și publicitare, pentru care a fost acordat consimțământul, vor fi stocate pe o perioadă nu mai lungă de 12 luni și respectiv 24 de luni sau pe orice altă perioadă care este indicată de autoritățile de supraveghere. Dacă nu v-ați dat consimțământul mai sus precizat, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi anonimizate și utilizate pentru analiză statistică;

-          Datele colectate pentru gestionarea concursurilor și acordărilor de cadouri vor fi stocate pe întreaga durată a acordării de cadouri și pe o perioadă adecvată pentru a asigura desfășurarea adecvată a acesteia. Aceasta se face fără a aduce atingere îndeplinirii obligațiilor fiscale și administrative pentru care perioada de stocare a datelor este prevăzută de către lege;

-          Datele colectate pentru a gestiona și a răspunde solicitărilor privind produsele și inițiativele diferitelor mărci ale Grupului Lavazza și datele furnizate atunci când interacționați cu universul Lavazza vor fi stocate pe perioada necesară pentru a îndeplini solicitările și vor fi apoi șterse dacă nu există contacte ulterioare.

 

9) DATELE MINORILOR

În mod normal, Lavazza nu colectează date cu caracter personal ale minorilor și nici nu stabilește în mod deliberat legătura cu ei. Din acest motiv, îi invităm pe părinți să monitorizeze în mod activ activitățile online ale copiilor lor cu vârsta mai mică de șaisprezece ani.

Cu toate acestea, în cazul în care am contacta un minor cu vârsta sub 16 ani, trebuie să obținem consimțământul părinților acestuia sau al titularilor răspunderii părintești, cu excepția cazurilor în care răspundem unei întrebări a acestuia sau îi răspundem unei solicitări. 

 

10) DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

Puteți să vă exercitați drepturile prevăzute la articolul 15 et seq. din Regulament în raport cu Operatorul de date în orice moment, inclusiv: 

a)      dreptul de a obține confirmarea dacă datele cu caracter personal care vă privesc există sau nu, chiar dacă aceasta este deja înregistrată, și comunicarea acestor date într-o formă inteligibilă; 

b)      dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul acordat în scopurile prelucrării; 

c)       dreptul de a accesa, rectifica, șterge și limita prelucrarea și portabilitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal; 

d)      dreptul de a vă opune prelucrării acestora în orice moment doriți; 

e)      dreptul de a iniția acțiuni în fața Autorității de supraveghere competente, în cazul în care considerați că prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal încalcă legile în vigoare.

 

11) METODE DE EXERCITARE A DREPTURILOR DUMNEAVOASTRĂ

În cazul în care doriți să vă exercitați drepturile mai sus menționate sau doriți să obțineți mai multe informații despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, puteți trimite un e-mail la adresa: PrivacyDPO@lavazza.com sau să scrieți pe adresa sediului social al Operatorului de date, Via Bologna 32, 10152, Torino (TO), Italia.