Back
PRODUSE
COLLECTIONS
CAFEA

*Compania Lavazza nu este afiliată, susținută sau sponsorizată de Nespresso
**Nescafè®, Dolce Gusto® și Melody I sunt mărci comerciale terțe fără nicio legătură cu Luigi Lavazza S.p.A.​

LAVAZZA STORIES
alt alt

Aflați mai multe

Capsule cu
IMPACT ZERO
AL EMISIILOR DE CO₂

Întrebări frecvente despre capsulele Lavazza compatibile cu automatele de cafea Nespresso originale*

Ce înseamnă neutralitate din punctul de vedere al emisiilor de CO₂?

Abordarea grupului în privința neutralității climatice începe prin reducerea emisiilor la nivelul întregului lanț valoric Lavazza, de la cultivarea cafelei și până la sfârșitul duratei de viață utilă a produsului, trecând prin toate etapele intermediare. Deoarece știm că nu toate emisiile pot fi reduse complet, Lavazza a demarat un program de compensare a emisiilor de carbon aplicabil emisiilor reziduale de carbon, pentru cele care nu au putut fi reduse. În 2020, ne-am început călătoria compensând emisiile directe și obținând o neutralitate completă a emisiilor pentru sediile și fabricile grupului. Scopul nostru principal este de a obține neutralitatea completă a emisiilor de carbon, prin compensarea tuturor emisiilor indirecte, cum ar fi cele generate în cadrul întregului lanț valoric, în urma cultivării cafelei verzi, a ambalării, a distribuției produsului final, a utilizării și a eliminării produselor.

La nivel de produs, noile capsule din aluminiu Lavazza, compatibile cu automatele de cafea Nespresso originale* reprezintă unul dintre primele produse Lavazza neutre din punctul de vedere al emisiilor de CO₂: aceasta înseamnă că noi compensăm toate emisiile noastre anuale de carbon, comparativ cu volumele produse și puse pe piață.

*Notă: Compania Lavazza nu este afiliată, susținută sau sponsorizată de Nespresso

Există norme juridice obligatorii referitoare la această alegere?

Abordarea noastră în privința neutralității emisiilor de carbon este un act în totalitate voluntar. Această orientare este în concordanță cu angajamentul grupului Lavazza de a adera la Obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, în special prin oferirea unui răspuns la obiectivele SDG 12 (Obiectivele de dezvoltare durabilă: consumul și producția responsabil) și SDG 13 (combaterea schimbărilor climatice).

Cum se implementează strategia Lavazza privind neutralitatea emisiilor de carbon? De ce sunt capsulele Lavazza neutre din punctul de vedere al emisiilor de carbon?

Prin lansarea capsulelor din aluminiu, Lavazza pune la dispoziție toate brandurile sale de renume (Qualità Oro, Qualità Rossa, ¡Tierra!, Crema e Gusto și Dek), declarând că această gamă de produse este neutră din punctul de vedere al emisiilor de carbon.

Această orientare este în concordanță cu angajamentul grupului Lavazza de a adera la Obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, în special prin oferirea unui răspuns la obiectivele SDG 12 (Obiectivele de dezvoltare durabilă: consumul și producția responsabil) și SDG 13 (combaterea schimbărilor climatice).

În mod specific, proiectele de compensare își propun să reducă emisiile de CO₂. Fiecare tonă de CO₂ redusă sau sechestrată generează 1 credit de carbon. Reducerile eficiente ale emisiilor (sau sechestrarea) sunt măsurate cu exactitate folosind metodologii de calcul riguroase și sunt verificate de terțe părți. După acest proces de verificare, se emit credite de carbon pe piață, care sunt puse la dispoziție în registre internaționale electronice privind carbonul. B28 Astfel, toate operațiunile sunt urmărite și sunt disponibile public. Odată ce au fost utilizate în scopuri de compensare, creditele sunt retrase pentru a se evita numărarea dublă. Proiectul Madre de Dios care vizează pădurea amazoniană, sprijinit de Lavazza, este certificat în conformitate cu standarde recunoscute la nivel internațional (VCS și CCB) pentru a asigura calitatea înaltă și soliditatea proiectului. De asemenea, partenerul nostru în privința aspectelor climatice, Ecoact, implicat în acest proiect, asigură conformitatea cu cele mai bune practici de compensare, de la selectarea proiectului până la retragerea creditelor în numele Lavazza.

Cum funcționează compensarea emisiilor de carbon?

Deoarece schimbările climatice reprezintă o problemă globală, impactul unei tone de carbon emise undeva în lume poate fi neutralizat prin reducerea sau captarea unei tone de carbon într-un alt loc – acesta este principiul compensării carbonului.

Această reducere (sau sechestrare) a carbonului se realizează prin proiecte specifice privind carbonul, deseori situate în țări în curs de dezvoltare.

Aceste proiecte generează credite de carbon, unde 1 credit = 1 tonă de emisii de CO₂ reduse sau sechestrate. Reducerile carbonului sunt realizate folosind metodologii recunoscute la nivel internațional și sunt verificate periodic.

Pe lângă reducerea carbonului sau sechestrarea acestuia, unele dintre aceste proiecte oferă și alte avantaje de mediu, sociale și economice, precum păstrarea biodiversității, inserția profesională, majorarea salariului zilnic, asistență educațională și medicală. Sprijinirea acestor proiecte reprezintă o modalitate de îmbunătățire a traiului comunităților locale, într-un mod sustenabil, abordând în același timp aspectele privitoare la schimbările climatice și contribuind, astfel, la atingerea Obiectivelor de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite.

*Compania Lavazza nu este afiliată, susținută sau sponsorizată de Nespresso

Toate produsele de unică folosință Lavazza sunt neutre din punctul de vedere al emisiilor de CO₂?

Acesta este unul dintre primele produse neutre din punctul de vedere al emisiilor de CO₂ ale companiei. Neutralitatea emisiilor de carbon a produsului include întregul lanț de aprovizionare și ciclul de viață al produsului, de la cultivarea cafelei și până la sfârșitul vieții utile, trecând prin toate etapele de producție, transport și eliminare.

Acesta este primul reper care își propune să reducă și să compenseze emisiile indirecte de-a lungul întregului lanț de aprovizionare, în avalul și în amontele operațiunilor controlate direct de Lavazza.

Totodată, pentru emisiile directe, Lavazza a redus și compensat emisiile sale la nivelul corporației (fabrici, birouri comerciale, sedii) începând din anul 2020. Neutralizarea emisiilor indirecte va avea loc treptat și va fi obținută prin cote anuale progresive reprezentate de produse și branduri.

De ce Lavazza a ales această direcție, din punctul de vedere al sustenabilității?

Timp de 125 de ani, abordarea Lavazza în privința operațiunilor sale a avut la bază sinergia între sistemul valoric și soliditatea economică, dovedită de angajamentul puternic față de sustenabilitate. În timp, această sinergie a devenit o orientare strategică a inovației în materie de produse și procese și a reducerii impactului, propunându-și o integrare din ce în ce mai puternică a sustenabilității, în concordanță cu angajamentul grupului Lavazza de a adera la Obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, în special SDG 12 (consumul și producția sustenabile) și SDG 13 (combaterea schimbărilor climatice).

Am decis recent să accelerăm pe această cale, din cauza înrăutățirii urgenței climatice care afectează toate persoanele, inclusiv companiile: cele mai recente studii arată în ce mod acest fenomen ar putea deveni ireversibil. Ar trebui să se ia în considerare și faptul că cafeaua reprezintă un produs agricol care crește în unele dintre zonele cele mai supuse riscurilor de pe planetă, din punctul de vedere al impacturilor schimbărilor climatice, care creează dezechilibre cu consecințe importante și directe pentru producătorii de cafea și familiile acestora și pentru producția, productivitatea și calitatea cafelei.

Care este obiectivul programului Lavazza de neutralitate a emisiilor de carbon? Ce faze sunt incluse? Ce anume include neutralitatea emisiilor de CO₂?

Neutralitatea acestor capsule include compensarea emisiilor la nivelul întregului ciclu de viață al produsului, de la cultivarea cafelei și până la finalul ciclului său de viață, trecând prin toate etapele de producție, transport și eliminare.

Aceasta include colectarea materiilor prime, fabricarea produselor, faza de ambalare, transportul în amonte și în aval și, nu în cele din urmă, faza de eliminare.

Cum este generat un credit de carbon? Cum este validat?

Toate proiectele de compensare își propun să reducă emisiile noastre de CO₂. Fiecare tonă de CO₂ redusă sau sechestrată generează 1 credit de carbon. Reducerile eficiente ale emisiilor (sau sechestrarea) sunt măsurate cu exactitate folosind metodologii de calcul riguroase și sunt verificate de terțe părți recunoscute de ONU. După acest proces de verificare, se emit credite de carbon pe piață, care sunt puse la dispoziție într-un registru internațional electronic privind carbonul. Astfel, toate operațiunile de compensare sunt urmărite și sunt accesibile publicului. Odată ce au fost utilizate în scopuri de compensare, creditele sunt retrase pentru a se evita numărarea dublă. Proiectul Madre de Dios care vizează pădurea amazoniană, sprijinit de Lavazza, este certificat în conformitate cu standarde recunoscute la nivel internațional (VCS și CCB) pentru a asigura calitatea înaltă și soliditatea proiectului. De asemenea, partenerul nostru în privința aspectelor climatice, Ecoact, implicat în acest proiect, asigură conformitatea cu cele mai bune practici de compensare, de la selectarea proiectului până la retragerea creditelor în numele Lavazza.

De ce Lavazza a ales proiecte de compensare din afara Europei?

Majoritatea proiectelor de compensare care există astăzi se află în țări în dezvoltare. Beneficiile sociale asociate acestor proiecte au un impact pozitiv notabil asupra comunităților locale situate în locul în care este implementat proiectul.