Back
PRODUSE
COLLECTIONS
CAFEA

*Compania Lavazza nu este afiliată, susținută sau sponsorizată de Nespresso
**Nescafè®, Dolce Gusto® și Melody I sunt mărci comerciale terțe fără nicio legătură cu Luigi Lavazza S.p.A.​

LAVAZZA STORIES
alt alt

Condițiile de utilizare ale site-ului web

ACTUALIZARE 20.07.2017

Accesul la paginile site-ului web Lavazza („Lavazza.it”, denumit în continuare „site web”) implică acceptarea de către utilizator a următoarelor Condiții de utilizare.

 

Acceptare.

Site-ul este deținut de Luigi Lavazza S.p.A. (denumit în continuare „Lavazza”). Site-ul web are scopuri informative și de comerț online. Prin autentificarea pe site-ul web sau utilizarea serviciilor oferite de acesta, vă exprimați acordul cu Condițiile de utilizare. În cazul în care nu sunteți de acord cu acestea, trebuie să evitați accesarea site-ului web. 
Lavazza invită utilizatorii site-ului web să consulte periodic Condițiile de utilizare și alte secțiuni ale site-ului web, cum ar fi informațiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Politica de confidențialitate), informațiile privind utilizarea modulelor cookie (Politica privind modulele cookie) și Condițiile de vânzare, pentru a verifica eventualele actualizări sau modificări ale acestora.

 

Proprietatea industrială și intelectuală.

Lavazza este proprietarul exclusiv al conținutului site-ului web, inclusiv, însă fără limitare, al textelor, documentelor, imaginilor, logo-urilor, fotografiilor, formatului paginilor, designului, know-how-ului și produselor oferite spre comercializare; unele dintre aceste tipuri de conținut pot fi protejate de drepturi de autor, mărci comerciale, brevete, modele și/sau alte drepturi de proprietate industrială și intelectuală recunoscute de legislația italiană și internațională. Niciun tip de conținut de pe site-ul web nu poate fi considerat sau interpretat de către utilizatori și/sau terți ca fiind sub licența Lavazza sau ca fiind subiect al oricăror alte drepturi ale utilizatorilor. 

 

Utilizarea site-ului web.

Serviciile de comerț online oferite de site-ul web sunt reglementate prin Condițiile de vânzare

Utilizatorii sunt autorizați să descarce, să vizualizeze sau să imprime conținutul site-ului web numai în scopuri personale și non-comerciale, astfel încât să nu aducă atingere drepturilor de proprietate industrială și intelectuală ale Lavazza. În nicio circumstanță, conținutul site-ului web nu poate fi utilizat în alte scopuri, inclusiv, însă fără limitare, pentru distribuție, modificare, reproducere, transmitere sau difuzare, fără consimțământul prealabil scris al Lavazza. 

 

Documente și materiale trimise către site-ul web.

Orice informație referitoare la datele cu caracter personal transmise electronic de către utilizatori către site-ul web va fi tratată în deplină conformitate cu legislația aplicabilă și cu Politica de confidențialitate a Lavazza (consultați Politica de confidențialitate). 

Compania Lavazza este încântată să primească comentarii, sugestii și indicații de la utilizatorii site-ului. Cu toate acestea, Lavazza nu va accepta nici un material transmis prin intermediul site-ului web, cu excepția conținutului solicitat în mod expres. Lavazza își rezervă dreptul de a utiliza în mod liber și la discreția sa, în orice formă și în orice mod, așadar, și în scopuri promoționale și comerciale, orice material primit prin intermediul site-ului web, chiar fără consimțământul și fără a avea vreo obligație față de utilizatorul care a trimis astfel de materiale. 

Pentru orice concursuri și/sau activități promoționale, utilizatorii sunt invitați să consulte reglementările relevante și alte informații furnizate de Lavazza prin intermediul site-ului web. 

Cu toate acestea, utilizatorilor le sunt interzise încărcarea, distribuirea sau răspândirea în alt mod prin intermediul site-ului web de materiale și/sau conținut care sunt ilegale, obscene, defăimătoare, afectează drepturile privind datele cu caracter personal, sunt abuzive sau în alt mod nelegitime, orice materiale sau conținut care pot constitui o infracțiune sau determina comiterea unei infracțiuni și/sau încalcă orice lege sau drept al Lavazza și/sau al altor terți, precum și orice materiale care pot afecta în vreun fel imaginea și renumele Lavazza.

 

Garanții.

Fără a aduce atingere prevederilor din Condițiile de vânzare, materialele de pe site-ul web sunt furnizate în formatul în care sunt găsite; ca atare, acestea sunt puse la dispoziție fără garanții implicite sau exprese. Lavazza nu oferă nicio garanție implicită sau expresă potrivit căreia site-ul web sau conținutul său sunt conforme cu așteptările utilizatorilor în ceea ce privește continuitatea serviciilor sau în ceea ce privește absența și/sau corectarea promptă a erorilor. 

Acest lucru înseamnă că unele produse ar putea fi prezentate prin intermediul unor imagini sau în combinație cu acestea sau cu reprezentări grafice în scopuri exclusiv ilustrative.

 

Declinarea responsabilității.

Utilizatorii accesează site-ul web în mod autonom și pe propriul risc; acest lucru nu aduce atingere faptului că Lavazza își declină orice răspundere cu privire la eventuale prejudicii sau daune suferite în vreun fel de către utilizatori, ca urmare a accesului și utilizării sau descărcării de materiale de orice tip de pe site-ul web, inclusiv viruși, programe de tip malware sau alt tip de conținut electronic rău intenționat. 

Lavazza își rezervă dreptul de a întrerupe sau de a suspenda orice serviciu furnizat prin intermediul site-ului web în orice moment și fără a-și asuma vreo responsabilitate sau vreun angajament de orice fel în legătură cu respectiva suspendare sau întrerupere a serviciilor furnizate prin intermediul site-ului web care derivă din acțiuni sau omisiuni ale Lavazza sau ale unor terți. 

Compania Lavazza nu este răspunzătoare în raport cu conținutul oricărui alt site web care poate fi accesat printr-un link simplu sau multimedia de pe site-ul său web, cu condiția ca respectivele linkuri să fie oferite doar pentru a permite utilizatorilor să aibă acces la informații detaliate, complete. Utilizatorilor nu li se permite să creeze linkuri către site-ul web fără acordul prealabil scris al Lavazza.

 

Contacte

Pentru orice informații referitoare la utilizarea site-ului web și la aceste Condiții de utilizare, vă rugăm să contactați Serviciul clienți al Lavazza:

Serviciul clienți pentru Lavazza A Modo Mio 

Luigi Lavazza S.p.A.
Via Bologna nr. 32
10152 TORINO (Italia)
E-mail: info@lavazza.com


Legislația aplicabilă


Site-ul web, așa cum este configurat în prezent în privința formatului și a conținutului, este conceput pentru utilizatorii care se află în Italia (așa-numitul „Teritoriu”); Lavazza nu oferă nicio garanție că conținutul său respectă cerințele legislației aplicabile în afara teritoriului.

Orice dispută referitoare la site-ul web, la utilizarea acestuia și la conținutul său va fi guvernată de prevederile legislației italiene. 

 

Prevederi suplimentare

Fără a aduce atingere conținutului Condițiilor de vânzarePoliticii de confidențialitate și Politicii privind modulele cookie, aceste Condiții de utilizare reprezintă întregul acord între Lavazza și utilizatorul site-ului web în legătură cu utilizarea acestuia. Orice alți termeni și alte condiții aplicate de Lavazza în ceea ce privește relațiile cu utilizatorii site-ului web vor fi considerate o completare a acestora.

În cazul în care oricare dintre aceste prevederi sunt anulate, declarate nule sau neaplicabile, condițiile rămase vor fi pe deplin valabile și vor produce în continuare efecte.